“Bake a wish Make a wish” แคมเปญสร้างฝัน ลุ้นเป็นเจ้าของร้าน แฟรนไชส์ เบค อะ วิช

 • 4.2K
 •  
 •  
 •  
 •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

ร่วมฉลองเปิดสาขาแฟรนไชส์ครบ 50 สาขา กับ เบค อะ วิช ทางสำนักงานใหญ่ได้ทำแคมเปญยิ่งใหญ่กว่าที่เคย คือลุ้นรับเป็นเจ้าของร้านแฟรนไชส์ เบค อะ วิช 1 สาขา มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท ฟรี เพียงซื้อสินค้าครบ 150 บาท

ระยะเวลาของกิจกรรม : 15 กันยายน 2563 – 31 มกราคม 2564

สาขาที่ร่วมรายการ : Bake A Wish ทุกสาขา

รายละเอียดรางวัล

รางวัลสำหรับการจับฉลาก บัตรกำนัลเจ้าของกิจการร้านแฟรนไชส์ Bake A Wish มูลค่ารางวัลละ 3,500,000 บาท จำนวน 1 รางวัล โดยรางวัลเจ้าของกิจการร้านแฟรนไชส์ Bake A Wish 1 ร้านค้า ขนาด 25 – 60 ตารางเมตร ระยะเวลาให้สิทธิ์ตามสัญญาแฟรนไชส์ 5 ปี (ปกติสัญญาแฟรนไชส์ 10 ปี) นับตั้งแต่วันที่ลงนานในสัญญาแฟรนไชส์ Bake A Wish โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาแฟรนไชส์ ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลต้องจัดหาพื้นที่หรือเช่าพื้นที่ในทำเลที่บริษัทฯ กำหนด รางวัลนี้รวมถึง

 • ค่าแฟรนไชส์ (600,000 บาท ยังไม่รวม Vat 7%)
 • ค่าก่อสร้างตามแบบ (1,500,000 บาท)
 • ค่าออกแบบ (5,000 บาท)
 • ค่าตกแต่งร้านค้า (350,000 บาท)
 • ค่าระบบภายใน
 • ค่าอุกปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับประกอบกิจการภายในร้าน มูลค่า 900,000 บาท
 • เงินประกันกับทางศูนย์การค้า จำนวน 150,000 – 500,000 บาท (ทางแบรนด์จะเป็นผู้ออกให้แต่หากเลิกกิจการเงินจำนวนนี้จะเป็นของแบรนด์ตามเดิม)

หมายเหตุ : ทำเลที่บริษัท กำหนด ไม่รวมการจัดหาบุคลากรดำเนินงานและค่าเช่าพื้นที่รายเดือนที่ผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบเองกับทางเจ้าของพื้นที่ หรือผู้ให้เช่า บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า สิทธิ์ดังกล่าวเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

 1. ผู้โชคดีต้องเป็นสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐานบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้บนใบเสร็จ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง หรือดำเนินการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนโดยต้องมีเอกสาร แสดงการมอบอำนาจ แสดงการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการรับรางวัล โดยบริษัทฯจะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้โชคดีทราบ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อรับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด
 2. กรณีผู้ได้รับรางวัล มีอายุไม่ถึง 15 ปี จำเป็นต้องได้รับอนุญาตในการรับรางวัลจากผู้ปกครองก่อนถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล
 3. ในการจับชิ้นส่วนรางวัลหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้ว ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดและของรางวัลอื่นได้ หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องการสละสิทธิ์ หรือ ไม่พร้อมในการบริหารจัดการ สิทธิ์นั้นจะเป็นของผู้โชคดีสำรองอันดับต่อไป
 4. ใบเสร็จชิงโชคที่ได้รับรางวัลจะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันจากบริษัทฯ ก่อนว่าเป็นของจริงจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล และต้องเป็นใบเสร็จช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 15 ก.ย. 63 – 31 ม.ค. 64 เท่านั้น
 5. พนักงานและครอบครัวของบริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี จำกัด เจ้าของแฟรนไชส์และพนักงานร้าน Bake A Wish ทุกสาขาไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 6. ผู้ได้รับรางวัล หรือ ผู้รับของรางวัลถือว่ายอมรับในเงื่อนไขและกติกาข้างต้นทุกประการหากปรากฎว่าผู้ได้รับรางวัลหรือผู้รับรางวัล ไม่ปฎิบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หรือ ปฎิเสธในการมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัล

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089-776-6254, 064-990-5519

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


 • 4.2K
 •  
 •  
 •  
 •