ทุกคำที่เราทาน มีความหมายต่อโลกมากแค่ไหน?

  • 5.8K
  •  
  •  
  •  
  •  

CP_1

CP เผยแนวคิด การกินอย่างยั่งยืน ผ่านอาหาร 3 มื้อที่เราทานได้อย่างน่าสนใจ เพราะเพียงอาหารทุกๆคำที่เราทาน นอกจากให้ประโยชน์กับร่างกายแล้ว ยังสามารถส่งผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย เรียกง่ายๆคือ เราสามารถช่วยโลกของเราได้จากอาหารที่เราทานนั่นเอง

ลองนึกภาพตามๆกันดูว่า ด้วยจำนวนประชากรทั่วโลกที่มีมากถึง 7,000 ล้านคน และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และค่อยๆ ลดลงไปอย่างคาดไม่ถึง ทำให้ในอนาคตโลกเราอาจเกิดปัญหาจากการขาดแคลนทรัพยากร และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Thailand) ได้เผยแพร่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals ทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ครอบคลุมทั้งเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม ความเท่าเทียมในสังคม และความมั่นคงทางอาหาร

CP_2

จากกรอบเป้าหมายข้างต้น CP ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” CP จึงได้ริเริ่มแนวคิด “การกินอย่างยั่งยืน” ภายใต้แคมเปญ “ทุกคำมีความหมาย” ที่ต้องการส่งต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจไปสู่เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่รู้จบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการกินอย่างยั่งยืน เพื่อส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยไปสู่มือผู้บริโภค ในขณะเดียวก็ยังช่วยเหลือชุมชน สังคม และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุด

สำหรับผู้บริโภคอย่างเรา การเลือกซื้ออาหารอาจใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที เลือกแค่สิ่งที่อยากกินเท่านั้น แล้วเคยสงสัยไหมว่า อาหารที่กินทุกวันนี้มาจากไหน? ปลอดภัยหรือไม่? CP จึงสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยการใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อส่งต่อการกินที่มีความยั่งยืนสู่มือผู้บริโภค เช่น โครงการผลิตภัณฑ์อาหารยั่งยืน ที่พัฒนาศักยภาพการผลิตเนื้อไก่ของซีพี จนได้รับการรับรอง ProSustain จากองค์กร DNV ทำให้ไก่สดของ CP เป็นไก่สดที่ยั่งยืนรายแรกของโลก และในกระบวนการผลิตยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า 50% เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลเนื้อไก่ประเทศไทย อีกทั้งยังใช้น้ำน้อยกว่าค่าเฉลี่ยโลก 26% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่โลก

CP_3

ไม่เพียงแต่มีวัตถุดิบที่ยั่งยืนเท่านั้น CP ยังเป็นผู้ผลิตอาหารสดรายแรกของไทยที่ใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก “PLA (Poly Lactic Acid)” ที่ย่อยสลายได้ 100% ทดแทนการใช้พลาสติก PET (Polyethylene terephthalate) ซึ่งไม่สามารถย่อยสลายเองได้

นอกจากนี้ ทุกคำที่คุณกิน ยังมีส่วนร่วมช่วยเด็กและเยาวชนได้อีกด้วย ทาง CP ได้พัฒนา “โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” เพื่อสร้างโภชนาการที่ดีในเด็ก และขยายผลไปสู่การเรียนรู้และส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมตามหลักโภชนาการของนักเรียนในพื้นที่รอบโรงงานและฟาร์มของบริษัท รวมกว่า 17,000 คน ใน 77 โรงเรียน

เพื่อให้เห็นภาพของแนวคิด “การกินอย่างยั่งยืน” มากขึ้น CP จึงได้จัดทำโฆษณาชิ้นนี้ พร้อมคำถามไปยังผู้บริโภค ทุกคำที่ทาน มีความหมายต่อชีวิตอย่างไร? ที่ย้ำเตือนถึงการเลือกทานอาหารที่ผลิตภายใต้แนวคิดและกระบวนการที่ยั่งยืน

 

มาถึงตรงนี้ คงพอจะทราบแล้วว่าแนวคิดการกินอย่างยั่งยืนเป็นอย่างไร เพียงแค่ใส่ใจเลือกทานอาหารสักนิด ก็จะทำให้ทุกๆ คำที่ทานมีความหมาย ได้กินวันละ 3 มื้อเหมือนเดิม แถมช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้ 3 ครั้งต่อวัน และถ้าคนทั้งโลกที่มี 7,000 ล้านคนร่วมมือกัน เราจะช่วยได้ถึง 21,000 ล้านครั้งต่อวัน ถือเป็นบทพิสูจน์ว่ากินอย่างยั่งยืน นอกจากจะมีความหมายกับตัวเราแล้ว ยังส่งผลดีไปสู่ชุมชน เกษตรกรไทย ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และในท้ายที่สุดคือ โลกใบนี้

มาร่วมกัน #กินอย่างยั่งยืน เพื่อให้ #ทุกคำมีความหมาย ค้นพบแนวคิดการกินอย่างยั่งยืนได้ที่ www.ทุกคำมีความหมาย.com


  • 5.8K
  •  
  •  
  •  
  •