รากฐานที่แข็งแกร่งนำไปสู่การพัฒนาตนเองที่ไม่สิ้นสุด กับ FYI Center และ SCG

  • 173
  •  
  •  
  •  
  •  

scg1

อาคารจะมีความแข็งแกร่ง ใช้งานได้ยาวนาน สิ่งที่สำคัญคือฐานราก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงสร้างอาคารที่สำคัญที่สุด ต่อให้ออกแบบมาดีแค่ไหน สวยงามอย่างไร ถ้าฐานรากไม่ดี อาคารนั้นก็อาจจะเสียหายได้ในอนาคต ซึ่งเหมือนกับคน ต้องมีพื้นฐานที่ดี จะสามารถพัฒนาตัวเอง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา

คุณวิทัศน์ สุริยจันทร์ ผู้จัดการโรงงาน Precast Concrete Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ในเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เริ่มต้นจากการเป็นวิศวกรโยธา รับหน้าที่หลายบทบาทในฝ่ายการตลาด  ของเอสซีจีด้วยความรู้ ความสามารถ ซึ่งถือเป็นรากฐานที่ทำให้วันนี้ได้รับการยอมรับและก้าวมาสู่การเป็นทีมผลักดันและบริหารธุรกิจใหม่อีกหนึ่งธุรกิจในเอสซีจี

จากจุดเริ่มต้นที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นวิศวกรโยธา เป็นตัวอย่างที่ดีและให้อิสระในการตัดสินใจ ทำให้คุณวิทัศน์ ตัดสินใจที่จะเดินตามรอย โดยจบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยม และเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสูดของสาขาวิศวกรรมโยธาอีกด้วย พร้อมทั้งศึกษาต่อปริญญาโท MBA เพื่อเรียนรู้งานด้านการบริหาร และได้เข้าทำงานที่เอสซีจีในฝ่ายการตลาด

คุณวิทัศน์ได้ตัวอย่างจากคุณพ่อ คุณแม่ เป็นต้นแบบในการทำงาน ที่เน้นการทำงานแบบลงมือทำด้วยตัวเอง เพื่อเรียนรู้ในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และเมื่อทำงานในระดับบริหารก็ทำให้มองเห็นภาพรวมของงาน ทำให้สามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษากับทีมงานได้อย่างถูกต้อง และอีกส่วนสำคัญ ที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของคุณวิทัศน์ คือ เพื่อนร่วมงานในเอสซีจี ทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้อง

“DNA หนึ่งของความเป็นคนในแบบเอสซีจี คือการเป็นคนเก่งและคนดี รวมทั้ง Open and Challenge คนเอสซีจี ส่วนใหญ่เป็นคนเก่ง มีความสามารถ ทำงานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบสำคัญในการทำงานเป็นทีม เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ทั้งการเรียนรู้และการทำงานตลอดเวลา นอกเหนือจากการทำงานเก่งแล้ว เอสซีจียังปลูกฝังให้พนักงาน เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ซึ่งยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีอีกด้วย” คุณวิทัศน์ เล่าถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงาน

เอสซีจี ถือเป็นแหล่งความรู้ให้กับคุณวิทัศน์ ในแง่ของการทำงานและการใช้ชีวิตแล้ว ยังสร้างโอกาสให้กับคุณวิทัศน์ ซึ่งมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง จึงได้สอบชิงทุนของเอสซีจี และไปศึกษาต่อด้าน Concrete Engineering, University of Dundee, UK ซึ่งถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ครั้งสำคัญ ทำให้คุณวิทัศน์ได้รับความรู้ทางด้านงานคอนกรีตและงานก่อสร้างมาประยุกต์ใช้เพิ่มเติม ก่อนที่จะกลับมารับหน้าที่ ผู้จัดการโรงงาน Precast Concrete Business ดำเนินการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย และโอกาสที่จะเรียนรู้กับธุรกิจใหม่ของ เอสซีจี

scg2

สำหรับคุณวิทัศน์ การจะประสบความสำเร็จได้นั้น อุปสรรคถือเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่ง ดังนั้น จึงต้องเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ แม้เจออุปสรรคที่ยากแค่ไหนก็จะมุ่งมั่นหาทางออกให้ได้ ถือเป็นการสร้างรากฐานชีวิตที่ดี และเป็นคุณสมบัติของคนที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต

SCG-3

คุณวิทัศน์มองว่า ความสำเร็จต้องเริ่มต้นมาจากพื้นฐานที่แข็งแรง เปรียบเทียบได้กับการสร้างตึก หรืออาคารสูง ต้องให้ความสำคัญตั้งแต่เริ่มต้น การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ จากบริษัทที่น่าเชื่อถือ ตั้งแต่การทำฐานรากของอาคาร เมื่อได้ฐานรากที่แข็งแกร่งแล้ว จะช่วยเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ไอเดีย และแรงบันดาลใจในส่วนอื่นๆ ต่อไป เช่นเดียวกับแนวความคิดในการสร้างอาคาร FYI Center อาคารสำนักงานที่เน้นสร้างแรงบันดาลใจ ที่มีทั้งความสำเร็จ ความสร้างสรรค์ และการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งได้รับการออกแบบมาได้อย่างเหมาะสมกับแนวคิด Business & Creativity ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่ให้แรงบันดาลใจและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ให้เกิด Idea ใหม่ๆ  ขณะที่ตัวอาคาร ก็มี Function ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ มี Facility ที่ครบครัน มีการออกแบบที่ทำให้อาคารมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ระบบปรับอากาศที่สามารถยืดหยุ่นเวลาเปิด-ปิด ได้ตามการใช้งานของผู้เช่า การเลือกใช้วัสดุที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน รวมถึงส่วนของโรงแรมและร้านค้า ที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของผู้ใช้งาน ปิดท้ายด้วยโลเคชั่น ที่สามารถเดินทางได้ทั้งทางด่วน รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือใครที่ปั่นจักรยานมา ก็มีทั้งที่จอดจักรยาน และห้องอาบน้ำ พร้อมอำนวยความสะดวก

SCG-4

คุณวิทัศน์ บอกว่า นอกจาก Function และการออกแบบแล้ว สิ่งสำคัญคือรากฐานของตึกต้องแข็งแรง เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของผู้อยู่อาศัย ซึ่ง FYI Center มีการออกแบบและก่อสร้างอย่างดี ใช้ปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพ มีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง FYI Center จึงถือเป็นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะให้ความสำคัญกับทุกปัจจัย และรากฐานที่ดีก็จะส่งผลให้ตึกใช้งานได้นาน ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ในระยะยาว

scg3

การพัฒนาตนเอง พัฒนาธุรกิจ ไม่ต่างจากการพัฒนาอาคาร ให้มีความแข็งแรง มีคุณภาพ และยังช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจได้ ลองไปสัมผัส FYI Center สถานที่ทำงานที่เปิดรับธุรกิจทุกประเภท ผนวกความสร้างสรรค์ ศิลปะ และความ Dynamic ได้อย่างลงตัว จึงเป็นสถานที่เหมาะกับบริษัทสมัยใหม่ที่ทำงานนอกกรอบกฎเกณฑ์เดิม คลิกไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fyi-center.com


  • 173
  •  
  •  
  •  
  •