บุหรี่ แพ้ความรักและกำลังใจ แคมเปญเพื่อคนเลิกบุหรี่ จาก สสส.

  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  

thaihealth-F3

31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก ปีนี้ สสส.ได้สร้างสรรค์แคมเปญเอาใจคนยุคโซเชียล มุ่งใช้ online platform เป็น platform หลักในการรณรงค์ให้คนเลิกบุหรี่ โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่คุยกับคนที่อยู่รอบข้างผู้สูบบุหรี่ ให้ส่งข้อความให้กำลังใจให้แก่ผู้สูบ เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ

ด้วย Insight ที่ สสส. ได้พบจากการสำรวจว่า ผู้สูบบุหรี่หลายรายที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ ส่วนใหญ่มาจากกำลังใจจากสมาชิกในครอบครัว หรือคนที่เขารัก จึงนำมาซึ่งแนวความคิดและข้อความรณรงค์ของปีนี้ “บุหรี่แพ้ความรักและกำลังใจ”

แคมเปญถูกออกแบบโดยใช้หลักของ integrated marketing ช่องทางในการสื่อสารให้เกิดความเชื่อมโยงกันใน 3 มิติ ทุกสื่อ มีหน้าที่เอื้อหนุนกันโดยแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ซึ่งประกอบด้วย

ส่วนแรก Content VDO โดนใจ ชุด “เคยสัญญา” ความยาว 4.17 นาที เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของ กำลังใจที่คนในครอบครัวมีให้แก่ผู้สูบบุหรี่ โดยคลิปดังกล่าวได้ถูกรับชมไปแล้ว 2.2 ล้าน และถูกแชร์ออกไป 24,796 ครั้ง ทาง Facebook (ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.)

ส่วนที่สอง คือ Application ที่ต่อยอดจาก Content VDO ให้คนได้ส่งข้อความกำลังใจ บน Facebook โดย Application ได้ถูกออกแบบให้มี key visual ที่น่ารัก ชวนเล่น ด้วย message “มาช่วยทำให้เป็นบุหรี่มวนสุดท้ายกันเถอะ”

เคยสัญญา

httpv://youtu.be/Udc8zSBKdf0

Facebook application link : notobaccoday.thaihealth.or.th


  • 10
  •  
  •  
  •  
  •