ดูให้จบ! อุปสรรคที่มองไม่เห็นของอนาคตการศึกษาเด็กไทยในหนังสั้น “Hello Future”

  • 16.6K
  •  
  •  
  •  
  •  

[บทความนี้เป็น Advertorial]

PL_1

แม้ทุกวันนี้บ้านเมืองจะมีเทคโนโลยีก้าวล้ำแค่ไหน สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่คือ คุณภาพการศึกษา ที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยการศึกษาที่ดีส่วนใหญ่มักตกไปอยู่กับคนที่มีโอกาสทางการศึกษามากกว่า ซึ่งเมื่อเทียบโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนในชนบท จะเห็นว่าแตกต่างกันมาก ทั้งมาตรฐานการศึกษา อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย และสถานที่ที่เหมาะกับการเรียนรู้ คำว่า “คนไทยอ่านหนังสือไม่เกินแปดบรรทัด” จึงอาจมีสาเหตุที่ลึกซึ้งไปกว่าการละเลยของคนรุ่นใหม่ แต่หมายถึงอุปสรรคที่ซ่อนอยู่ในการอ่านหนังสือและการเรียนรู้ของเยาวชนไทย

เด็กไทยยังต้องเจอกับอุปสรรคในการเรียนอีกมากมาย โดยเฉพาะเรื่อง แสงสว่างที่เหมาะสม บางคนอาจเกิดคำถามว่า แสงสว่างในห้องเรียนมีความสำคัญขนาดไหน แสงธรรมชาติเพียงพอหรือไม่ หรือต้องใช้หลอดไฟแบบไหน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ปัญหาเรื่องแสงสว่างนั้นไม่ใช่แค่ทำให้ห้องมืดไปหรือสว่างไป แต่ยังส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพในการเรียน และปัญหาสุขภาพดวงตา สายตาสั้นเร็วขึ้น ทำให้ต้องใส่แว่นกันตั้งแต่อายุน้อยๆ

PL_2

ฟิลิปส์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านแสงสว่าง และมีเป้าหมายหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน จึงได้จัดทำภาพยนตร์สั้นเรื่อง Hello Future ที่บอกเล่าเรื่องราวของเด็กๆ ในชนบท และโรงเรียนอีกหลายแห่งในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ที่ต้องการ “โอกาส” ในการเข้าถึงเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะห้องเรียนที่มีแสงสว่างเหมาะสม

Hello Future ดำเนินเรื่องโดยเด็กผู้ชายคนหนึ่ง ที่ต้องตอบคำถามที่ว่า “อนาคตอยากเป็นอะไร” หากเป็นเรา คงตอบว่าครู หมอ หรือตำรวจ แต่เด็กคนนี้เลือกที่จะเป็นช่างไม้ เพียงเพราะต้องการซ่อมหลังคาห้องเรียนที่มีรู และแสงแยงตาจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ฟิลิปส์ จึงได้ร่วมกับ องค์กรยูนิเซฟ จัดโครงการ “แสงแห่งโอกาสและความห่วงใย (Light for the Bright Future)” เพื่อดูแลเด็กๆ ที่เป็นอนาคตของชาติ สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเรียน รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

คุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการมอบแสงโอกาสได้ เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ของฟิลิปส์ในชุดแพ็กเกจพิเศษ “แพ็คเพื่อน้อง” ทั้ง 5 รุ่น โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้องค์กรยูนิเซฟ สำหรับนำไปพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนยากไร้ สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

PL_3

ติดตามรายละเอียด เพื่อร่วมเติมเต็มและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนไทย ให้เติบโตขึ้นมาอย่างเข้มแข็ง เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในภายภาคหน้าได้จาก www.facebook.com/PhilipsLightingThailand/posts/1679588378719115

#LightForTheBrightFuture #PhilipsLED #EyeComfort

[บทความนี้เป็น Advertorial]


  • 16.6K
  •  
  •  
  •  
  •  
Top