เชื่อมความสัมพันธ์ทั้งผู้คนและธุรกิจกับบทบาทใหม่ที่ไม่ใช่แค่การส่งไปรษณีย์ แต่เป็นมากกว่านั้น

  • 4.2K
  •  
  •  
  •  
  •  

ในยุคที่การค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างมาก ธุรกิจ Logistics คือหนึ่งในธุรกิจสําคัญและเป็นหัวใจหลักของ การซื้อขายออนไลน์ โดยปัจจัยหลักที่เหล่าพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์จะเลือกใช้บริการขนส่ง สิ่งสำคัญที่สุดคือ การส่งสิ่งของที่รวดเร็ว แม่นยํา สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ รวมทั้งมีระบบติดตามสิ่งของที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบได้ตลอดเส้นทาง ซึ่งหากบริการขนส่งมีมาตรฐาน ย่อมหมายถึงประสบการณ์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ และสะท้อนไปยังยอดขายของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ด้วย

ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานการสื่อสารและขนส่งของชาติ เป็นหน่วยงานที่ให้ความสําคัญกับมาตรฐานการให้บริการทั้งด้านการสื่อสาร และด้านการขนส่งทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยไปรษณีย์ไทยยังคงพัฒนารูปแบบบริการที่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม New Gen ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพื่อเสริมคุณภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

กว่า 137 ปีของไปรษณีย์ไทย มีจุดแข็งที่ทำให้ยังคงแข็งแกร่งได้ถึงปัจจุบันที่การมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ 10,000 แห่ง พร้อมด้วยคีย์เวิร์ดสำคัญที่ผูกพันคนไทย และไปรษณีย์ไทยไว้ด้วยกันคือ บุรุษไปรษณีย์ กว่า 20,000 คน ที่พร้อมให้บริการคนไทยในทุกตรอกซอกซอยทั่วประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการว่า ถึงแม้ปลายทางจะอยู่ห่างไกล ซับซ้อนแค่ไหน แต่บุรุษไปรษณีย์ก็จะสามารถนำพัสดุไปส่งถึงจุดหมายอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยได้ปล่อยภาพยนตร์สั้น “ฝากไปรฯ ให้ถึงเธอ” ในรูปแบบ Online Film ที่ถ่ายทอดความสัมพันธ์ของไปรษณีย์ไทยและลูกค้าผ่านมุมการทํางานของบุรุษไปรษณีย์ไทย ที่มีเรื่องเล่า มากมายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้แสดงออกถึงความรู้สึก ความตั้งใจและความผูกพันที่ เกิดขึ้นระหว่างทางในการจัดส่งพัสดุ สะท้อนถึงความตั้งใจในการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลูกค้าและสังคมไทย ทั้งนี้เรื่องราวของภาพยนตร์เกิดจากการสํารวจจากบุรุษไปรษณีย์ไทยกว่า 20,000 คน ซึ่งเป็นการใช้เทคนิค Data-Driven Storytelling มาหา Insight ต่างๆ ที่ได้รับจากประสบการณ์ตรงของบุรุษไปรษณีย์และ นํามาพัฒนาเป็นแนวคิดในการนําเสนอเรื่องราว

โดย 89% ของพนักงานมักจะเคยเจอจ่าหน้าซองแปลกๆ แต่ก็เอาไปส่งได้อย่างถูกต้อง ขณะที่ 95.7% ของ พนักงานไปรษณีย์เคยฝ่าฝนไปส่งของ ส่วน 83.7% ของพนักงานมักจะหลงทางในวันแรกๆ ที่ทํางาน อีก 63.3% ของพนักงานเคยถูกหมากัด โดย 55.1% มักจะถูกหมากัดข้างซ้าย แต่ 44.9% ของพนักงานก็จะมีรอย หมากัดที่ข้างขวา 79.1% เคยช่วยชาวบ้านทําอย่างอื่นนอกจากส่งของ เช่น จับงู ย้ายสิ่งของ เป็น ต้น และ 61.1% ของพนักงานเคยทํางานจนละเมอท่องเลขที่บ้านตอนหลับ ซึ่งทั้งหมดนี้พนักงานไปรษณีย์พร้อม ทุ่มเทให้บริการ 100% เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมความสัมพันธ์ตามพันธกิจหลักของไปรษณีย์ไทย

“ฝากไปรฯ ให้ถึงเธอ” เป็นเรื่องราวความประทับใจของบุรุษไปรษณีย์ในระหว่างเส้นทางการปฏิบัติหน้าที่ โดยไปรษณีย์หนุ่มกําลังหยิบซองพัสดุออกมาท่ามกลางฝนตก บนหน้าซองมีตัวอักษรเขียนว่า “รบกวนส่งด่วน นะคะ” ไปรษณีย์หนุ่มมีสีหน้าเศร้าเล็กน้อย เพราะนี่คือวันทํางานวันสุดท้ายของเขา เขาจึงตัดสินใจวิ่งฝ่าสายฝน ออกไป พร้อมกับนึกถึงบรรยากาศเก่าๆ และความทรงจําที่สวยงาม ทั้งคุณอัครเดชที่เคยเล่นด้วยกัน พนักงานเดลิเวอรี่ที่เคยช่วยบอกทางให้ พี่ รปภ. ที่สนิทสนมจากการไปส่งของที่บริษัทส่งออก คุณป้าเจ้าของบ้านที่ให้ผลไม้เป็นประจำ และบ้านอีกหลายๆ หลังที่เขาเคยไปส่งจดหมายและพัสดุ จนกระทั่งวิ่งมาจนเจอกับเจ้าของพัสดุชิ้นสุดท้ายที่กำลังรออยู่ ไปรษณีย์หนุ่มรีบยื่นซองพัสดุให้ พร้อมบอกว่ากําลังจะได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าบุรุษไปรษณีย์และคงไม่ได้มาส่งของอีกแล้ว

ภาพตัดกลับมามุมเดิมกับตอนต้นเรื่อง แต่เปลี่ยนเป็นไปรษณีย์มานะที่มาทำหน้าที่บุรุษไปรษณีย์วันแรก และได้พบกับประสบการณ์ที่บุรุษไปรษณีย์แทบทุกคนเคยเจอ ไม่ว่าจะเป็นจ่าหน้าซองแปลกๆ ฝ่าฝนไปส่งของ หลงทาง ถูกหมาเห่าและกัด ช่วยเหลือลูกค้ามากกว่าแค่ส่งของ แต่สุดท้ายไปรษณีย์มานะก็สามารถฝ่าฟันมาได้และกลายเป็นมืออาชีพได้เหมือนกับบุรุษไปรษณีย์รุ่นพี่

ไปรษณีย์ไทย พร้อมให้พันธสัญญาในการให้บริการ ที่จะรักษาคุณภาพการให้บริการจากรุ่นสู่รุ่น ที่ไม่ใช่แค่การส่งจดหมายหรือพัสดุเท่านั้น แต่เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและธุรกิจ ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสําคัญมากต่อธุรกิจ ซึ่งไปรษณีย์ไทยเองก็มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องจนเรียกได้ว่า เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งที่มีการเติบโตสูงที่สุด


  • 4.2K
  •  
  •  
  •  
  •