“think1minuteTH” โปรเจ็คต์ดีๆ ใช้เวลาแค่ 1 นาที คิดเพื่อสังคม

  • 54
  •  
  •  
  •  
  •  

1 นาทีระหว่างรอ ‘เพลงชาติ’ คุณคิดอะไรอยู่?

นี่คือคำถามที่ถูกตั้งเป็นโจทย์
คิดให้มันผ่านไปเร็วๆ หรือไม่ได้คิดอะไร แค่มองฟ้ามองดิน

จะดีกว่าหรือไม่ถ้าใน 1 นาที เราคิดดีๆ กันเพื่อสังคม

think1mins

กลุ่มนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Unilever จัดทำคลิปดีๆ ขึ้นมาภายใต้โครงการชื่อว่า “One Amazing Week” โดยที่มาของโครงการนั้น เนื่องจากเห็นว่าสังคมไทยทุกวันนี้ถูกบีบรัดด้วยหลายอย่าง ทั้งความเครียด การแข่งขัน การจราจร ปัญหาการเมือง จนอาจจะทำให้หลงลืม ‘น้ำใจ’ ที่มีให้แก่กัน ซึ่งเป็นนิสัยที่คนไทยมีเสมอมา แต่ในปัจจุบันกลับลบเลือนไปอย่างน่าใจหาย

ดังนั้น ทางกลุ่มจึงได้จัดทำคลิปนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยใช้เวลา 1 นาที เวลาเท่ากับที่ “เพลงชาติไทย” บรรเลง ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เราจะเห็นคนไทยต้องยืนตรงเคารพธงชาติ แต่การยืนเฉยๆ โดยที่คิดไปในเรื่องต่างๆ เรื่องดี เรื่องไม่ดี หรือปัญหาส่วนตัวก็ตาม มันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม ถ้าเช่นนั้นจะดีกว่าไหม ถ้าใช้เวลา 1 นาทีระหว่างยืนเคารพธงชาติ เรามาร่วมกันคิดเรื่องดีๆ ที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นและสังคม

และถ้าคนไทยทุกคนรวมพลังร่วมกับแคมเปญนี้ 76 ล้านคน ก็จะเกิด 76 ล้านไอเดีย ภายใน 1 นาที คิดดีๆ เพื่อสังคมร่วมกัน ก็เชื่อว่าสังคมไทยเราจะน่าอยู่มากขึ้น

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแสดงพลังของคนไทย ใครที่อยากทำดีคิดดีเพื่อสังคม ร่วมกันแสดงความคิดเห็น พร้อมติดแฮชแทก #think1minuteTH ส่งต่อความคิดดีๆ ให้แก่กันและกัน เสียเวลาแค่ 1 นาที คุณจะได้เรื่องดีๆ กลับมา 76 ล้านความดี.

1 นาที = 76 ล้านความคิด #Think1minuteTH #Thailand

httpv://www.youtube.com/watch?v=RSDbGC5Rgc4


  • 54
  •  
  •  
  •  
  •