Samsung ST50 – ‘My Camera Story’

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ออนไลน์แคมเปญ Samsung ‘My Camera Story’ พกพาสี่สาวสวย Tiffany, Lindsay, Lisa, Chantal และ Mr. Cute (หนุ่มน่าตาดี) มาเล่าเรื่องความเอนจอยของการใช้ Digital Camera Samsung ST50   โดดเด่นในเอกลักษณ์และความสนใจของแต่ละคน  โดยใช้การนำเสนอเรื่องราวผ่านวิดีโอ ภาพ (ในบางส่วน) และ Facebook ของสี่สาวที่มีความสนใจในการเก็บภาพที่ต่างกัน

samsung_story_1-17
Tiffany Lu สาวเอเชียน่าสวย เลือกถ่ายรูปอะไรก็ได้ที่ชอบ  อะไรที่ลึกลับ และดู sexy

samsung_story_1-18
Lindsay Taylor ชอบอะไรที่ออกแนว Art  เพราะเหมาะกับความเป็นตัวตนของเธอมากที่สุด

samsung_story_1-19
Lisa Wood ประมาณสาวช่างฝันบอกว่า ถ้าเธอมี soul mate เธอจะทำอย่างนั้น อย่างนี้….. แม้จะเป็นเพียงแค่ฝัน ก็ยังเป็นฝันที่มีความสุข

samsung_story_1-20
Chantal Lynburgh ชอบภาพถ่ายอะไรก็ได้ที่ ‘แดง’  สีแดงคือสีที่แข็งแกร่งและน่าหลงใหล  เหมือนกับเธอ

samsung_story_1-21
Mr. Cute  เขามีภาพถ่ายมาฝากถึง 11 ภาพ ทุกภาพคือเรื่องราวของเขา

Brand: Samsung
Product: Samsung Digital Camera ST50
Campaign: My Camera Story
URL: http://www.samsung.com/th/camera/st50/

samsung_story_1-1

Tiffany Lu’s Story

samsung_story_1-2

Lindsay’s Story

samsung_story_1-3

Lisa Wood’s Story

samsung_story_1-4

Chantal’s Story

samsung_story_1-5

Mr. Cute’s Story

samsung_story_1-6

samsung_story_1-7

samsung_story_1-8

samsung_story_1-9

samsung_story_1-10

samsung_story_1-11

samsung_story_1-12

samsung_story_1-13

Profile ของแต่ละคน

samsung_story_1-14

ทุกคนมี Facebook Fan Page เป็นของตัวไว้ สำหรับแชร์ภาพ และสร้าง story ของตัวเอง

samsung_story_1-15

samsung_story_1-16


  •  
  •  
  •  
  •  
  •