ต้นทุนในการทำ Social Media Marketing

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คุณเสีย cost ในการทำ Social Media Marketing เท่าไหร่?  คงตอบกันลำบาก เพราะกลยุทธ์ในการทำการตลาดบน Social Media นั้นค่อนข้างแตกต่างกันในแต่ละแคมเปญ   ซึ่งหากแบรนด์ไหนทำเองต้นทุนก็จะต่ำ แต่ความวุ่นวายของการทำให้แคมเปญหรือแบรนด์เกิดได้ ก็คงใช้สมองและแรงงานของคนทำไม่น้อย  แต่หากใช้เอเจนซี่เป็นผู้ดูแลให้ก็อาจจะมีต้นทุนมาก แต่ความวุ่นวายก็จะน้อยลงและเอเจนซี่จะนำเสนอมาให้ตั้งแต่การวางกลยุทธ์จนถึงการทำงานบน Social network ในให้แต่ละวันและแต่ละแคมเปญ

วันนี้มีต้นทุนของทางต่างประเทศมาแชร์ให้ดู เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ Dannybrown.me, Syncapse.com, Socialmediatoday.com, O2P.org, Econsultancy.com, Innterarchitect.com, Kluriganaytics.com, Emarketer.com ถึงต้นทุนในการทำ Social Media Marketing ในแบบที่แบรนด์ทำเอง พร้อมกับส่วนสำคัญที่มากกว่าราคา ซึ่งก็คือ >> ประโยชน์ที่ได้จากเม็ดเงินที่ลงทุนไป  กับการนำแบรนด์เพจใหญ่ระดับโลกมาคำนวนถึงต้นทุนต่อ Fan ที่ได้มา

หมายเหตุ: จำนวนเงินใน Infographic ที่นำมาแสดงนี้ ไม่ใช่จำนวนจริงที่ต้องใช้ อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับเนื้องานและระยะเวลาของการจัดการแบรนด์เพจ และสื่อที่ใช้ในการโปรโมท

The Real Cost of Social Media


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ