“SPACE, NOT SPIKES” แคมเปญละมุนละม่อม ต่อต้าน anti-homeless อย่างสร้างสรรค์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Metal spikes to deter homeless sleepers

Homeless หรือคนไร้บ้าน  หมายถึง คนเร่ร่อน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง แม้จะเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้า จะด้วยวัฒนธรรม เศรษฐกิจหรือเทคโนโลยีก็ดี ทุกประเทศย่อมต้องมี homeless เป็นประชากรกลุ่มหนึ่งในประเทศ ไม่เว้นแม้แต่เมืองหลวงแถวหน้าของโลกอย่าง “ลอนดอน” ก็มีคนไร้บ้านอาศัยอยู่เป็น จำนวนไม่น้อย กลุ่มคนเหล่านี้จะใช้สถานที่ตามมุมต่างๆในเมืองเป็นที่นอนหลับพักอาศัยชั่วคราว จนมีการต่อต้านกลุ่มคนไร้บ้าน หรือ anti-homeless เกิดขึ้น จนนำมาสู่แผนการใช้ SPIKES หรือหมุดโลหะขนาดย่อม ปักไปเป็นแนวตามบริเวณริมขอบ กำแพง ฟุตบาท หรือสถานที่ต่างๆที่ คนไร้บ้านมักมานั่ง นอนพักอาศัย แม้หมุดนั้นจะไร้ความแหลมคม แต่ทว่าก็แข็งจนไม่สามารถนั่งทับ หรือนอนทับไปบนหมุดเหล่านั้นได้

tumblr_nrmg11vopJ1uaybuuo3_500

image: tumblr

แต่ไม่ใช่ทุกคนในเมืองจะยินดีกับแผนการ anti-homeless

จึงเกิดแคมเปญบางอย่าง จากคนกลุ่มเล็กๆที่ไม่ต้องการให้มี SPIKES มาปักอยู่ตามสถานที่ต่างๆในเมือง กลุ่มคนเหล่านี้ถูกเรียกในนามของ “SPACE, NOT SPIKES” พวกเขาไม่ได้ออกมากล่าววิพากษ์วิจารณ์ หรือเดินขบวนประท้วงกับแผนการ anti-homeless โดยการใช้ SPIKES แต่สิ่งที่กลุ่มคน “SPACE, NOT SPIKES” แสดงออกมามันละมุนละม่อมเสียจนกลายเป็นเรื่องน่ารักที่ไม่เพียงแต่จะเอื้ออารีต่อคนไร้บ้านเท่านั้น แต่คนทั่วไปที่มีบ้านก็สามารถมีส่วนร่วมกับการต่อต้านที่สร้างสรรค์นี้ได้ กลุ่มคนเหล่านี้ได้ทำให้ space หรือพื้นที่ กลับมาทำหน้าที่ของมันอีกครั้ง ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหมุดแข็งให้กลายเป็นบริเวณสำหรับหย่อนใจ ด้วยการนำฟูกนุ่มๆ หมอนอิง และชั้นหนังสือขนาดย่อมมาจัดวางทับไปบนหมุดแข็งเหล่านั้น

(ถ่ายจากสถานที่เดียวกันกับรูปบน หลังจากถูกปรับเปลี่ยนโดยกลุ่ม SPACE, NOT SPIKES)

tumblr_nrmg11vopJ1uaybuuo4_500

homeless มีอยู่ในทุกประเทศทั่วโลก

เราสนใจในประเด็นนี้ เพราะ homeless มีอยู่ในทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เจริญทางวัตถุ หรือมีวัฒนธรรมที่แข็งแรงเพียงใดก็ตาม ซึ่งบางคนอาจมองว่าคนกลุ่มนี้เป็น “ปัญหา” ของสังคมบ้านเมือง แต่หากเปิดใจพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว เราอาจเปลี่ยนมุมมองและคิดใหม่ได้ว่า homeless ไม่ใช่ปัญหาของสังคมบ้านเมือง แต่เกิดจากการที่ผู้ปกครองไม่สามารถจัดการปัญหาบางอย่างในระบบได้ ซึ่งมันเป็นเสมือนรูรั่วเล็กๆที่จะแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นก็ย่อมทำได้ แต่มันได้ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนหนึ่งในสังคม ที่ไม่สามารถต่อสู้หรือดำรงอยู่ในระบบที่มีรูรั่วเล็กๆแบบนั้นได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากรูรั่วเล็กๆนั้น ได้กีดกันคนบางกลุ่มออกไปจากระบบสังคมใหญ่ คนกลุ่มนี้อาจจะมีสิทธิพลเมืองตามกฎหมาย แต่ไม่ได้อยู่ในสถานะหรือมีเสียงที่ดังพอจะพูดหรือต่อรองอะไรจากสังคมได้ และกลุ่มคนไร้บ้าน เหล่านี้เองก็ถูกบัญญัติให้เป็นปัญหาของสังคมบ้านเมืองไปโดยปริยาย (สำหรับในไทย คนไร้บ้าน ถูกรู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า คนจรจัด)

 ห้องสมุดคัดเลือกหนังสือมาวางในชั้น 

tumblr_nrmg11vopJ1uaybuuo2_500

image: tumblr

 “เชิญอ่านได้ตามสบาย และโปรดวางไว้ที่เดิม สำหรับผู้อ่านท่านต่อไป”

tumblr_nrmmuffkVf1uaybuuo1_1280-640x426

image: tumblr

 

SPACE, NOT SPIKES: Curtain Road

Source: dailyrover


  •  
  •  
  •  
  •  
  •