ความเชื่อใจของผู้บริโภคที่นำไปสู่ ‘การตัดสินใจซื้อ’ ยังเกี่ยวโยงกับ ‘สิ่งแวดล้อม – จุดยืนของแบรนด์’

  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  

 

ผลสำรวจล่าสุดของ Salesforces ที่วิเคราะห์เกี่ยวกับผู้บริโภคดิจิทัลเกี่ยวกับ ‘การตัดสินใจซื้อ’ ว่าส่วนใหญ่มีปัจจัยในด้านไหน และมีความคิดเห็นอย่างไรต่อแบรนด์ในปัจจุบัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า

การที่จะทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้นั่น ความเชื่อใจหรือความไว้วางใจกลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญของผู้บริโภคยุคใหม่ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้มีผลสำรวจหลายแห่งที่ชี้วัดผลในเรื่องเดียวกัน แต่สำหรับ Salesforces ที่เน้นไปที่ลูกค้าดิจิทัล และการเชื่อมโยงกับแบรนด์ในระดับอารมณ์ เพราะเชื่อว่ามีผลทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่า

โดยรายงาน Connected Customer โดย Salesforces เปิดเผยผลสำรวจว่า ผู้บริโภค (49%) มองว่าบริษัทหรือแบรนด์ควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคม และอีก 19% มองว่าพวกเขาจะเชื่อใจแบรนด์/ธุรกิจแบบสมบูรณ์หากมีแนวความคิดเพื่อสังคมโดยแท้

ขณะที่ความเชื่อใจกับการตัดสินใจซื้อว่ามีผลเกี่ยวโยงกันหรือไม่ มีความน่าสนใจที่ 78% ของผู้บริโภคมองว่า หลักปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของแบรนด์นั้นๆ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดความไว้วางใจ และความไว้วางใจนำไปสู่การซื้อในที่สุดสำหรับพวกเขา

นอกจากนี้ ผู้บริโภคปประมาณ 74% บอกว่า พวกเขาเชื่อมั่นในแบรนด์และธุรกิจมากขึ้นจากการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส และมีแนวคิดให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

เพราะอะไรแบรนด์ถึงต้องใส่จกับความคิดของผู้บริโภคดิจิทัลมากขึ้น เหตุผลเพราะว่าลูกค้าดิจิทัลเป็นเป้าหมายที่ drive ธุรกิจอันดับหนึ่งในปัจจุบัน ขณะเดียวกันพวกเขาเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เปิดใจกว้างมากกว่าผู้บริโภคยุคเก่า นั่นหมายความถึงโอกาสต่อแบรนด์ที่จะเข้าถึง และสร้างความประทับใจแก่พวกเขา จนนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้

 

 

 

ที่มา: Martech Today


  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  
prakai
'ชีวิต' ต้องมีสีสันหลากหลาย เหมือนกับความรู้ที่มีหลายมิติ ทั้งไลฟ์สไตล์, การตลาด, ดิจิทัล, ประเพณี-วัฒนธรรม