“สมองเศรษฐี” ความมั่งมีสร้างด้วยสมองและสองมือ #แนะนำหนังสือ

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Book-6-3

เขียนโดย “ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร” นักจิตวิทยาและนักพัฒนาสมองรุ่นใหม่ จากคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยอันดับ 1 Australia National University ประเทศออสเตรเลีย เจ้าของผลงาน Best Seller ตลอดกาลทั้งสามเล่ม ได้แก่ สมองสงสัย ใจตอบ, กรรมตามสมอง (สำนักพิมพ์ DMG) และรู้มากไปทำไม…รู้ใจก่อนดีกว่า (สำนึกพิมพ์ Amarin How-to)

“สมองเศรษฐี ความมั่งมีสร้างด้วยสมองและสองมือ” หนังสือเล่มใหม่ล่าสุด เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย เพราะไม่ว่าใครก็เป็น “เศรษฐี” ได้
• “เศรษฐี” ไม่ได้หมายถึง คนมีเงินเพียงอย่างเดียว แต่ “เศรษฐี” ตามหลักไวยากรณ์ของบาลีแปลว่า “ผู้ประเสริฐ”
• ดังนั้น การสร้างสมองเศรษฐี ก็คือ การสร้าง “สมองประเสริฐ” สร้างปัญญาเพื่อใช้หาเงิน โดยไม่หลอกหลงเอาเปรียบใคร
• เนื้อหาพิเศษสุด ประยุกต์และประสานทั้งหลักวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา และแก่นพุทธศาสตร์ เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันทันที

– เปลี่ยนความ “ไม่มี” เป็นความ “มั่งมี” อย่างยั่งยืน ไม่ใช่รวยชั่วคราวแล้วหมดไป

– ปัจจัยอะไรที่ทำให้คนไทยมีหนี้สินท่วมหัว และจะทำอย่างไรเพื่อไม่สร้างหนี้เพิ่มให้ชีวิต หรือถ้ามีหนี้อยู่แล้ว จะปลดหนี้อย่างไรให้หมดไป โดยไม่เครียดจนตัวตายเสียก่อน!

– โยนนิยามของคำว่า “เศรษฐี” แบบเดิมๆทิ้งลงถังขยะไป ด้วยนิยามใหม่ของเศรษฐีตัวจริงยุคนี้ “ทรัพย์มาก สุขล้น พ้นทุกข์”

…ไม่ว่าใครก็สามารถสร้างสมองเศรษฐีได้ ด้วยสูตรความสำเร็จ “3H to Success” Heart (ความฝัน) Head (ความคิดสร้างสรรค์) และ Hand (ความขยันลงมือ) ที่ผู้เขียนตั้งใจคิดค้นขึ้นเพื่อมอบให้คนไทยทุกคน เพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุข และสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน…

“สมองเศรษฐี ความมั่งมีสร้างด้วยสมองและสองมือ” สำนึกพิมพ์ : Amarin How-to  ราคา : 225 บาท


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •