ต่อยอด “Google Glass” แว่นตาอัจฉริยะ อุปกรณ์ช่วยเด็กออทิสติกในการสื่อสาร

  • 113
  •  
  •  
  •  
  •  

Google Glass

Google Glass ไม่ใช่สินค้าใหม่แต่อย่างใด เดิมทีตัวอุปกรณ์ดังกล่าวถูกพัฒนาเพื่อให้ใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนในขณะที่เรากำลังทำกิจกรรมอื่น ๆ อยู่ เช่น เรากำลังจ๊อกกิ้งในขณะเดียวกันเราก็สามารถเช็คข้อมูลกิจกรรมที่เราบันทึกประจำวันหรืออุณหภูมิได้ง่าย ๆ ผ่านแว่นตา

httpv://youtu.be/4EvNxWhskf8

Google Glass ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันกำลังมีการทดลองตัวแว่นตากับเด็กที่เป็นออทิสติก เพื่อทดสอบทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น ซึ่งเด็กออทิสติกมักประสบปัญหาทางการสื่อสารกับคนรอบข้าง จากการศึกษาพบว่าเด็กออทิสติกขาดความสามารถหรือความสามารถต่ำกว่าปกติในการอ่านความรู้ของผู้อื่นผ่านสีหน้า อารมณ์ หรือท่าทาง

ล่าสุด เริ่มมีการทดสอบกับเด็กออทิสติกจำนวน 150 คน จำนวน 6 สัปดาห์ จากนั้นนักวิจัยก็ทำการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ ครอบครัวของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่าเด็กสามารถติดต่อทางตาได้ดีขึ้น ร่วมถึงจดจำอารมณ์และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

httpv://youtu.be/Gq-BO4K7Usg

สำหรับราคาของ Google Glass มีมูลค่าอยู่ราว ๆ 1,500 เหรียญสหรัฐ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นข้อเสนอว่า อุปกรณ์ดังกล่าวควรเป็นสินค้าสำหรับการเช่ามากว่าที่จะซื้อขายและค่าใช้จ่ายสามารถกู้คืนผ่านทางการประกันสุขภาพได้

อย่างไรก็ตาม แม้แว่นตาอัจฉริยะจะให้ผลการทดลองในทิศทางที่ดี แต่ไม่สามารถยืนยันชัดเจนได้ว่าสามารถใช้ได้กับเด็กทุกคนหรือไม่เพราะทุกคนต่างกัน จึงควรได้รับการศึกษาในวงกว้างมากกว่านี้

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ : scmp


  • 113
  •  
  •  
  •  
  •  
Roboots
Tech Savvy Lv.14