Google อัพเดทบริการ Google now ให้ครอบคลุมแอพพลิเคชั่นของแบรนด์อื่นมากขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nexus-Phone

Android application ของ Google กำลังฉลาดขึ้นไปอีกขั้น

ก่อนหน้านี้ Google now มีฟีเจอร์การค้นหาใหม่ที่นำเอาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้มาช่วยวิเคราะห์ผล search results ในรูปแบบของ “การ์ด” ที่จะปรากฏขึ้นตามการใช้งานของผู้ใช้ก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น หากเป็นช่วงเวลาที่คุณเลิกงาน Google now จะส่งการ์ดแนะนำให้คูณใช้ Google Map และแสดงเส้นทางรถติดเพื่อหลีกเลี่ยงทันที

อย่างไรก็ตาม การ์ดเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะแสดงตามบริการที่ Google มีเช่น Maps, Calendar, Gmail, Searchและอื่นๆ แต่การอัพเดทล่าสุดทำให้การ์ดเหล่านี้สามารถแนะนำการ์ดแปลกใหม่จากบริษัทชั้นนำต่างๆ เช่น Lyft, eBay, Ford, Pandora และอื่นๆ

การอัพเดทครั้งนี้ครอบคลุมการใช้งานบน Android Wear เช่นกัน

Source


  •  
  •  
  •  
  •  
  •