MSN หลีกไป Facebook Chat พร้อมเป็นเจ้าตลาด!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ตอนนี้ทีมนักพัฒนาระบบ Facebook Chat หรือระบบสนทนาแบบทันที (Instant Messaging Service) ได้ทดสอบระบบ Facebook Chat ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 7 เพื่อที่ผลักดันให้การส่งข้อความผ่านระบบของเฟซบุกนั้นเข้าถึงทุกคน ในทุกอุปกรณ์

ซึ่งแน่นอนว่าการรุกครั้งนี้ย่อมทำให้เจ้าตลาดอย่าง MSN ของไมโครซอฟท์ต้องตะลึง เพราะยอดผู้ใช้เว็บเฟซบุกกว่า 800 ล้านคนกำลังรอใช้งานผลงานใหม่อยู่

และไม่เพียงแต่การแชตเท่านั้นโปรแกรม Facebook Chat บนพีซียังใช้อ่านข้อมูลใหม่ๆ จากเพื่อน ทราบระบบการเตือนเมื่อมีข้อความใหม่ๆ อีกด้วย

ผู้เขียนเชื่อว่าโปรแกรม Facebook Chat บนพีซีจะมาแทนที่ MSN ในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน ด้วยจุดเด่นของระบบเตือน (Notification) ที่สามารถไปเตือนบนทุกอุปกรณ์ที่เข้าถึงเฟซบุกได้นั่นเอง

[via techcrunch]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •