เปิดเกมรุกเฟ้น PropTech “สิริ เวนเจอร์ส” ปั้น Global Connecting Platform เทคโนโลยีเสริมชีวิต

  • 60
  •  
  •  
  •  
  •  

700

ไม่ใช่แค่เฟ้นหาสตาร์ทอัพหัวกะทิสู่ Silicon Valley แต่วันนี้ สิริ เวนเจอร์ส ประกาศเดินเกมรุกด้านเทคโนโลยี Prop Tech ด้วยภาพลักษณ์ใหม่ที่เรียกว่า Global Connecting Platform กับพันธกิจ Complete Your Living Experience ขยายเครือข่ายธุรกิจสู่ระดับนานาชาติ พร้อมตัวอย่างความสำเร็จจากการลงทุนกับเทคโนโลยี Wind Turbine กังหันลมผลิตพลังงานไฟฟ้าในที่พักอาศัยครั้งแรกของไทย และ SAN:DEE Delivery Bot หุ่นยนต์ไฮเทคส่งของถึงหน้าห้องพัก

เปิดเวทีสตาร์ทอัพ ปั้น 20 ทีมศักยภาพ

คุณจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี สิริ เวนเจอร์ส เล่าว่า ตามนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้ไทยเป็น Startup Hub ภูมิภาคเอเชียด้วยแนวคิด Open Innovation Nation ซึ่งยังมีความท้าทายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพ สิริ เวนเจอร์ส ในฐานะภาคเอกชนซึ่งต้องการยกระดับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย จึงสนับสนุนแนวทางดังกล่าวโดยผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้าน Prop Tech ของไทย สอดคล้องกับพันธกิจของแสนสิริเพื่อเติมเต็มการใช้ชีวิต Complete Your Living Experience

สิริ เวนเจอร์ส จึงเปิดเวทีเฟ้นหาสตาร์ทอัพด้าน Prop Tech เป็นครั้งแรก เพื่อคัดเลือก 20 ทีมศักยภาพในงาน TechSauce Global Summit 2018 โดยสิริ เวนเจอร์ส จะให้การสนับสนุนผู้ชนะเลิศได้เดินทางไปนำเสนอแผนธุรกิจกับนักลงทุนระดับโลกในไตรมาสที่ 4 ที่ Silicon Valley ศูนย์กลางเทคโนโลยีที่สำคัญของโลก พร้อมสานต่อความร่วมมือกับเครือข่ายสตาร์ทอัพระดับโลก Plug and Play หนึ่งในบริษัทร่วมทุน Ventures Capital ที่เติบโตมากที่สุดใน Silicon Valley เพื่อเชื่อมโยงแสนสิริและสตาร์ทอัพกับนักลงทุน รวมถึงองค์กรที่มีศักยภาพจากทั่วโลก ถือเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจ Prop Tech ไทยสู่การแข่งขันในระดับโลก

นอกจากทีมชนะเลิศจะได้เดินทางไป Silicon Valley สตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 20 ทีมจะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ SIRI VENTURES Connection Platform เพื่อผลักดันแนวคิดธุรกิจ Prop Tech เกิดขึ้นและเติบโตรอบด้าน ทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุน คำแนะนำ และการเข้าร่วมเวิร์คช็อปจากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน Prop Tech ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยแสนสิริพร้อมที่จะบ่มเพาะเพื่อมองหาโอกาสการลงทุนในสตาร์ทอัพ Prop Tech จำนวน 5 ทีมจาก 20 ทีมสุดท้ายที่สามารถพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ธุรกิจของแสนสิริในการเติมเต็มประสบการณ์การอยู่อาศัย หรือเป็นนวัตกรรมที่สิริ เวนเจอร์ส เห็นโอกาสในการลงทุนจากศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจในอนาคต

Global Connecting Platform ย้ำเป้าหมายการลงทุน

สำหรับ SIRI VENTURES Global Connecting Platform ถือเป็นก้าวสำคัญเพื่อตอกย้ำเป้าหมายด้านการลงทุนในสตาร์ทอัพของสิริ เวนเจอร์ส ในการพัฒนานวัตกรรมที่ยกระดับการอยู่อาศัยครบวงจรแก่ลูกบ้านแสนสิริ เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้บริษัทสตาร์ทอัพที่ร่วมลงทุน พร้อมยกระดับกระบวนการทำงาน บริหารจัดการธุรกิจของแสนสิริ ครอบคลุมเทคโลยีสำหรับการทำธุรกิจด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร (Holistic Property Technology Landscape) ตั้งแต่การบริหารระบบข้อมูลการออกแบบโครงการ การก่อสร้าง การสนับสนุนการซื้อขาย การบริหาร และให้บริการภายในโครงการ และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่สอดรับกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ในการอยู่อาศัยแบบองค์รวม ภายใต้การสนับสนุนจากสิริ เวนเจอร์ส นวัตกรรมจากทีมสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกจะนำมาทดสอบความเป็นไปได้ทางธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งานจริง การสนับสนุนด้านการขายและการขยายตลาด ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าแสนสิริ แต่ยังมุ่งสร้างโอกาสในการเติบโตสู่กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัยพ์รายอื่นๆ จนถึงตลาดต่างประเทศเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และผลักดันนวัตกรรมนั้นให้ได้รับการจดสิทธิบัตรต่อไป ซึ่งสิริ เวนเจอร์ส ตั้งเป้าสร้างเครือข่ายกับผู้พัฒนานวัตกรรมด้าน Prop Tech อย่างน้อย 200 รายภายในปี 2020

ลงทุนกับเทคโนโลยีกังหันลมผลิตพลังงานไฟฟ้า

สำหรับสตาร์ทอัพรายล่าสุดที่สิริ เวนเจอร์ส เข้าลงทุนคือ Semtive ผู้พัฒนาเทคโนโลยี Wind Turbine กังหันลมเพื่อเปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยกระแสลมแรง และใช้ได้บนพื้นที่จำกัดในเมือง เช่น บนหลังคาบ้าน หรือคอนโดมิเนียม ด้วยเงินลงทุนกว่า 15 ล้านบาท ซึ่งเป็นการพัฒนาด้าน Living Tech นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยที่ช่วยประหยัดพลังงาน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเต็มรูปแบบ พร้อมระบบอัจฉริยะที่ช่วยให้ลูกบ้านควบคุมการ ใช้ไฟฟ้า และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันการใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมกันในชุมชน ซึ่งจะพร้อมใช้งานจริงในโครงการนำร่องของแสนสิริภายในไตรมาส 3 ปี 2561

สำหรับช่องทางเปิดรับสตาร์ทอัพเข้าร่วม SIRI VENTURES Global Connection Platform สามารถสมัครผ่าน www.siriventurespitching.com ได้ถึงวันที่ 18 มิถุนายน โดยสิริ เวนเจอร์ส จะทำการคัดเลือกเหลือ 20 ทีม เพื่อนำเสนอแผนธุรกิจในงาน TechSauce Global Summit 2018 ระหว่างวันที่ 22–23 มิถุนายน

 


  • 60
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน