ศึกษา Insights ชาวเน็ตไทย ออนไลน์ดูดเวลาเกือบครึ่งวัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้งานเยอะกว่าเพื่อน

  • 298
  •  
  •  
  •  
  •  

thailand-internet-user-behavior

แม้เราจะรู้กันอยู่แล้วว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย แต่สถิติและ Insights จากการใช้งานจริงที่เกิดขึ้น ทาง ETDA (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) ได้สรุปออกมาอย่างเป็นทางการผ่าน รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563 โดยพบว่า ชาวเน็ตไทยใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์เฉลี่ย 11 ชั่วโมง 25 นาทีต่อวัน จากปี 2562 อยู่ที่ 10 ชั่วโมง 22 นาที และยังมีข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ…

 

จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยมี 50.1 ล้านราย คิดเป็น 75% ของจำนวนประชากรไทย 66.5 ล้านคน

– ขณะที่จำนวนผู้ใช้โซเชียลมีเดียต่าง ๆ แบ่งเป็น Facebook 61 ล้านราย, YouTube 52 ล้านราย, LINE 47 ล้านราย, Instagram 12 ล้านราย, Twitter 6 ล้านราย

เพราะเข้าถึงเน็ตง่ายขึ้น เครือข่ายครอบคลุม เป็นสาเหตุหลักให้คนใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น (78.3%) ส่วนสาเหตุรองลงมา คือ มีความจำเป็นต้องใช้เน็ตเพิ่มขึ้น และบริการต่าง ๆ ก็สามารถทำผ่านออนไลน์ได้มากขึ้น รวมถึง ผลกระทบจาก COVID-19 ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ผู้คนต้องเลือกทำกิจกรรมออนไลน์แทน

– ในวันธรรมดา… คนไทยจะใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 11 ชั่วโมง 23 นาทีต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 ชั่วโมง 31 นาที แต่หากเป็นวันหยุดจะอยู่ที่ 11 ชั่วโมง 29 นาทีต่อวัน ลดลงจากปีก่อน 6 นาที

Gen Y (20-39 ปี) เป็นกลุ่มที่ใช้เน็ตมากสุด ที่ 12 ชั่วโมง 26 นาที รองลงมาคือ Gen Z (อายุน้อยกว่า 20 ปี) ใช้เน็ต 12 ชั่วโมง 8 นาที ส่วน Gen X (40-55 ปี) ใช้เน็ต 10 ชั่วโมง 20 นาที และ Baby Boomer (56-74 ปี) ใช้เน็ต 8 ชั่วโมง 41 นาที

– Gen Y และ Gen Z ใช้เวลาบนโลกออนไลน์ นานกว่าครึ่งวัน เนื่องจากมาตรการ Work From Home และเรียนออนไลน์

– หากแบ่งตามสายอาชีพ จะพบว่า กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ใช้เน็ตเฉลี่ยต่อวันสูงที่สุด โดยอยู่ที่ 12 ชั่วโมง 43 นาที

รองลงมา คือ อาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ อยู่ที่ 11 ชั่วโมง 28 นาที

พนักงาน ลูกจ้างเอกชน อยู่ที่ 11 ชั่วโมง 10 นาที

เจ้าของกิจการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว อยู่ที่ 10 ชั่วโมง 21 นาที

ว่างงาน ไม่มีงานทำ อยู่ที่ 10 ชั่วโมง 10 นาที

ข้าราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นของส่วนราชการ วิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ อยู่ที่ 9 ชั่วโมง 41 นาที

พ่อบ้าน แม่บ้าน อยู่ที่ 9 ชั่วโมง 1 นาที

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวันมากที่สุด โดยอยู่ที่ 11 ชั่วโมง 29 นาที

รองลงมา คือ ภาคเหนือ อยู่ที่ 11 ชั่วโมง 28 นาที

กรุงเทพฯ อยู่ที่ 11 ชั่วโมง 25 นาที

ภาคใต้ อยู่ที่ 11 ชั่วโมง 23 นาที

ภาคกลาง อยู่ที่ 11 ชั่วโมง 22 นาที

สถานที่ที่คนไทยนิยมใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ บ้าน ที่พักอาศัย (67.8%)

รองลงมาคือ สถานที่สาธารณะ เช่น ห้างสรพสินค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ (45.4%)

ที่ทำงาน (30.19%)

ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม (21.39%)

สถานศึกษา (17.3%)

ระหว่างเดินทาง เช่น รถไฟฟ้า รถโดยสาร (16.2%)

กิจกรรมที่คนออนไลน์นิยมมากที่สุด คือ ใช้โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, LINE, Instagram (95.3%)

รองลงมาคือ ดูโทรทัศน์ ดูคลิป ดูหนัง ฟังเพลงออนไลน์ (85%)

ค้นหาข้อมูล (82.2%)

สื่อสารออนไลน์ ทั้งการโทรศัพท์ และแชท (77.8%)

รับ – ส่งอีเมล (69%)

ซื้อสินค้าออนไลน์ (67.3%)

อ่านข่าว บทความ e-Book (64.2%)

e-Learning (57.5%)

เล่นเกมออนไลน์ (56.8%)

การทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ (56.5%)

โซเชียลมีเดียที่ครองใจคนไทย ได้แก่ Facebook (98.2%), YouTube (97.5%), LINE (96%), Instagram (80.4%) ขณะที่ TikTok ก็ได้รับความนิยมอย่างมาก (35.8%)

ช่องทางซื้อสินค้าออนไลน์ที่คนไทยชื่นชอบ คือ Shopee (91%), Lazada (72.9%), Facebook (55.1%), Instagram (42.1%), LINE (41.6%)

ส่วนช่องทางขายสินค้าออนไลน์ที่นิยม คือ Facebook (64.7%), Shopee (47.5%), Instagram (40.8%), LINE (39.4%), Lazada (29.4%)

thailand-internet-user-behavior-2020-1

thailand-internet-user-behavior-2020-2

thailand-internet-user-behavior-2020-3

thailand-internet-user-behavior-2020-4

thailand-internet-user-behavior-2020-5

thailand-internet-user-behavior-2020-6

thailand-internet-user-behavior-2020-7

thailand-internet-user-behavior-2020-8

thailand-internet-user-behavior-2020-9

 


  • 298
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน