5 สิ่งที่ลูกจ้างต้องการจากนายจ้าง ในปี 2015

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

happy-at-work-hilight

ภาพจาก http://uptitude.files.wordpress.com/

ในฐานะผู้นำคุณไม่สามารถบอกได้ว่า พนักงานมีความสุขกับการทำงานจริงๆ หรือไม่ เพราะคำว่า “ความสุข” ของคุณและคนอื่นๆ ย่อมแตกต่างกัน แล้วคุณจะทำอย่างไรเพื่อให้ลูกน้องมีความสุขในการทำงานอย่างแท้จริง โดยที่คุณก็มีความสุขไปด้วย ดังนั้นในปี 2015 ที่กำลังจะมาถึงนี้ จึงเป็นโอกาสดีในการสร้างความสุขและพัฒนาประสิทธิภาพให้พนักงานของคุณ

Premiere Global Services, Inc. (PGi) จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน 1,200 คน ว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการในปีใหม่ นี่คือ 5 อันดับสูงสุดที่นายจ้างทั้งหลายควรทราบ

1. การเลื่อนขั้น หรือเลื่อนตำแหน่ง

คงไม่มีใครที่อยากทำงานแล้วรู้สึกเหมือนทำงานไปวันๆ มองไม่เห็นความก้าวหน้า จากผลสำรวจของ PGi พบว่าร้อยละ 22.6 เปอร์เซ็นต์ของลูกจ้าง 1,200 คน ต้องการความมั่นคง และโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพของตัวเอง หรือแม้แต่ต้องการได้รับคำชมเชยจากหัวหน้า

2. สร้างความสมดุลระหว่างเวลาส่วนตัวและเวลางานให้ชัดเจน

จากผลสำรวจพบว่าร้อยละ 18.2 เปอร์เซ็นต์ต้องการมีชีวิตส่วนตัวหลังเลิกงานจริงๆ โดยที่ไม่ต้องหอบหิ้วงานกลับมาทำที่บ้าน เพราะพวกเขาต้องการแบ่งเวลาให้คนในครอบครัว ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน นี่คือการบ้านที่คุณและพนักงานต้องตกลงร่วมกันว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

3. ต้องการอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัย

การลงทุนซื้ออุปกรณ์สำนักงานใหม่ทั้งหมดอาจทำให้นายจ้างต้องใช้เวลาพิจารณานานกว่าเรื่องอื่นๆ แต่ลองคิดดูว่าการใช้อุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัยก็ถือเป็นการลงทุนสำหรับอนาคตอย่างหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคุณให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เพราะคงไม่มีพนักงานคนไหนต้องการใช้คอมพิวเตอร์ที่ทำงานช้า เครื่องค้างบ่อย และส่งผลกระทบไปยังงานส่วนอื่นๆ ด้วย ซึ่งถ้าดูจากผลสำรวจแล้วก็มีพนักงานที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้มากถึงร้อยละ 16.9 เปอร์เซ็นต์

4. ต้องการการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้น

ในบริษัทขนาดเล็กอาจไม่เข้มงวดกับการจัดระบบการทำงานมากนัก ใครอยากทำอะไรก็ทำ ไม่มีแบบแผนที่แน่นอน ทำให้การทำงานไม่มีระเบียบเท่าที่ควร จากผลสำรวจพบว่ามีพนักงานร้อยละ 16.7 เปอร์เซ็นต์ ที่ต้องการให้บริษัทของตนเองมีการทำงานที่เป็นระเบียบมากขึ้น

5. ต้องการความรู้

จากการสำรวจพบว่าร้อยละ 12.1 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานต้องการพัฒนาทักษะของตัวเอง โดยตั้งเป้าว่าในปี 2015 บริษัทควรจะส่งพนักงานไปอบรม สัมมนาเพื่อเสริมสร้างทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานมากขึ้น ถ้าเป็นระดับหัวหน้างานก็อาจฝึกความเป็นผู้นำ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการทำงานในอนาคต

แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •