แนะนำเทคนิคการเขียน “Marketing Plan” ง่าย ๆ ทำได้ไม่ยาก ฉบับผู้ประกอบการมือใหม่!

 • 100
 •  
 •  
 •  
 •  

ในการทำแบรนด์หรือธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องมี “แผนการตลาด” เพื่อบ่งบอกถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีระบบระเบียบภายใต้การวางแผน ก็เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ซึ่งในบทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักถึงแผนการตลาดคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ รวมถึงช่วยให้เรามองเห็นภาพไปในทางเดียวกันมากขึ้น

 

Marketing Plan คืออะไร

Marketing Plan หรือ “แผนการตลาด” คือตัวช่วยให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และสร้างทิศทางของการทำการตลาดล่วงหน้า มีระยะการทำตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของแต่ละธุรกิจ โดยต้องมีการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน และที่สำคัญต้องมี KPI เพื่อวัดผลหรือชี้วัดประสิทธิภาพของการทำ Marketing Plan 

 

ความสำคัญของ Marketing Plan

แผนการตลาดมีความสำคัญต่อธุรกิจทุกขนาดเลยก็ว่าได้ เพราะแผนการตลาดจะทำให้เห็นภาพของการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย รวมถึงมองเห็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อธุรกิจ ดังนั้นการทำ Marketing plan ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในการแข่งขันการตลาดที่ดุเดือดได้อีกด้วย

องค์ประกอบของ Marketing Plan 

หนึ่งในข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Marketing Plan ที่หลายคนไม่ควรมองข้าม กับองค์ประกอบสำคัญของการวางแผนการตลาด ควรจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เบื้องต้นสามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 ปัจจัยดังนี้

1.ข้อมูลภาพรวมขององค์กรหรือบริษัท : เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องมี เพราะช่วยให้สามารถเข้าใจสถานะปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยการสรุป ระบุข้อมูลเกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบกระชับจะช่วยให้สามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน รวมถึงเป็นตัวตั้งในการค้นหาลูกค้าต่อในอนาคต อาทิ

 • ชื่อบริษัท
 • ที่อยู่ของบริษัท
 • พันธกิจของบริษัท
 • กลุ่มของประเภทสินค้าหรือบริการ

2.การวิเคราะห์ลูกค้า : คือการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นความสนใจ อายุ เพศ เพื่อนำมาปรับปรุงตัวแบรนด์ พัฒนาแคมเปญการตลาด หรือโปรดักต์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุดนั่นเอง

3.การวิเคราะห์คู่แข่ง และแบรนด์ตนเอง : ทุกธุรกิจย่อมมีคู่แข่งเป็นธรรมดา แต่ในวงการธุรกิจนั้นจำเป็นที่เราจะต้องวิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อที่เราจะได้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และนำไปพัฒนาหรือต่อยอดโดยการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเอง ผ่านกระบวนการง่าย ๆ อย่างเช่นการวิเคราะห์ SWOT ถือว่าเป็นพื้นฐานในการทำการตลาด

สำหรับกลยุทธ์ SWOT เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงในการทำการตลาด โดยสามารถใช้ข้อมูลได้จากข้อมูลที่มีอยู่ มาทำกลยุทธ์ทางการตลาด

4.กลยุทธ์การตลาด : คือการเลือกวิธีการวางแผน การจัดลำดับขั้นตอนในการลงมือทำการตลาดอย่างมี ‘ชั้นเชิง’ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการตลาด หรือเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้จะประกอบไปด้วย 7P

 • Product (ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า)
 • Price (ราคา)
 • Place (สถานที่)
 • Promotion (การส่งเสริมการขาย)
 • People (คน)
 • Process (กระบวนการ)
 • Physical Evidence (สิ่งแวดล้อมกายภาพ)

5.งบประมาณภาพรวมทั้งหมด : การวางแผนเรื่องงบประมาณเป็นอีกเรื่องที่สำคัญ เพราะต้องแบ่งสัดส่วนไว้สำหรับทำการตลาดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจะต้องคำนวณ หรือระบุไว้ว่ามีรายจ่ายเท่าไหร่ และควรจะพิจารณางบประมาณจากค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ที่ต้องชำระ อาทิ การจ้างงาน ดิจิทัลเอเจนซี จ้างทีมการตลาดออนไลน์ การทำโฆษณา การยิงแอด และการจัดทำโปรโมชั่น เป็นต้น

6.ช่องทางการตลาด : เป็นหนทางในการเผยแพร่หรือโปรโมทสินค้า ผ่านโฆษณา แคมเปญ เพื่อเพิ่มการรับรู้ให้กับลูกค้า แต่ต้องศึกษาก่อนว่าช่องทางไหน มีลูกค้าของเราอยู่เยอะที่สุด และต้องเริ่มทำอย่างไรถึงจะมอบสิ่งที่ตอบโจทย์แก่ลูกค้าได้มากที่สุด

 

หากธุรกิจไม่มีแผนการตลาด ธุรกิจจะสูญเสียโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย และยากที่จะประสบความสำเร็จ แผนการตลาดเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจทุกขนาด ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รวมถึงพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อช่วยให้เข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น 

 


 • 100
 •  
 •  
 •  
 •  
CLOSE
CLOSE