2 สิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

keys-to-success-700

นอกเหนือจากผลประกอบการแล้ว อะไรคือสิ่งสำคัญในการบริหารงาน หรือบันไดสู่ความสำเร็จ 2 สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจมองข้ามไม่ได้คือ ผู้บริโภค และบุคลากรภายในองค์กรนั่นเอง อะไรคือสิ่งที่ผู้บริโภคชอบ หากคุณมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ สิ่งสำคัญคือการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ คำถามคือกลยุทธ์ที่คุณใช้ ตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วหรือยัง พวกเขารับรู้หรือไม่ว่าคุณคือใคร ซึ่งบางครั้งคุณอาจไม่รู้ตัวว่าแคมเปญที่คุณทำนั้นฮาร์ดคอร์เกินไปหรือไม่ ลองดู 2 วิธีที่จะช่วยให้คุณสามารถบริหารองค์กรให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้ ซึ่งเป็น 2 วิธีเหมาะกับผู้บริหาร และนักการตลาดอย่างมาก

รับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน

ในทุกองค์กร ทุกธุรกิจ ทุกคนย่อมต้องรู้ว่าการทำงานเป็นทีมมีความสำคัญแค่ไหน และยิ่งถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการ ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับทีมงานอย่างมาก คุณต้องสร้างความสมดุลระหว่างการตัดสินใจของคุณเอง และการตัดสินใจร่วมกับทีมงาน สร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร รวมรวมความคิดเห็นต่างๆ จากทีมงานเพื่อนำมาใช้ ดังนั้น เมื่อถึงเวลาที่องค์กรของคุณพร้อมจะจัดโปรโมชั่น คุณก็สามารถนำความคิดเห็นเหล่านี้มาใช้ได้

การระดมความคิดนั้นจะช่วยบอกได้ว่าสิ่งที่คุณหรือองค์กรขาดอยู่คืออะไร และจะเติมเต็มได้ด้วยสิ่งใด ซึ่งการกระตุ้นความคิดของทีมงานนั้นก็มีหลายวิธี หนึ่งในนั้นคือ การให้เงินรางวัล หรือประกาศให้โบนัสล่วงหน้าสำหรับผู้ที่มีไอเดียดีที่สุด เพราะแน่นอนว่าทีมงานของคุณย่อมรู้ดีว่าสินค้าแต่ละชิ้นนั้นมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมดแล้ว สิ่งสุดท้ายที่ตามมาคือผลประกอบการที่น่าพอใจ

สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง

ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ การทำ CSR กับชุมชนใกล้เคียงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร และเมื่อต้องการความช่วยเหลือใดๆ กลุ่มคนเหล่านี้ก็พร้อมจะช่วยคุณทันที นอกจากนี้ คุณสามารถสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้ชุมชนได้ หรือเป็นตัวแทนจัดงานเสียเอง อาทิ จัดตั้งโครงการที่รักษาสิ่งแวดล้อม การรีไซเคิล ทั้งหมดนี้เพื่อเชื่อมโยงความเป็นองค์กรกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง

เมื่อคุณได้รับการยอมรับจากท้องถิ่นแล้ว องค์กรของคุณก็จะเข้าใกล้คำว่าประสบความสำเร็จมากขึ้น ซึ่งจะถือว่าเป็นการตลาดแบบปากต่อปากก็ได้ เมื่อผู้บริโภค (ประชาชนที่อยู่บริเวณองค์กร) รู้สึกพอใจในองค์กร และสินค้า พวกเขาก็พร้อมที่จะบอกต่อข้อดีเหล่านี้ ไปสู่วงกว้างต่อไป

แหล่งที่มา

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •