5 หลักการพื้นฐานของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ต้องมี เพื่อความสำเร็จในอนาคต

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

การสร้างธุรกิจไม่ใช่เรื่องยากสำหรับยุคนี้ แต่การจะสร้างให้ธุรกิจประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน โดยเฉพาะในยุคที่คนรุ่นใหม่นิยมเป็นเจ้าของธุรกิจในรูปแบบ Nanopreneur ซึ่งมีขนาดเล็กคล่องตัว ที่สำคัญยังสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการทำธุรกิจ ซึ่งความท้าทายอยู่ที่การลงทุนน้อย แต่สามารถทำให้ธุรกิจเติบโตได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจ

หลายคนอาจคิดว่าการทำงานหนัก จะช่วยให้สามารถประสบความสำเร็จได้ในยุคนี้ แต่การทำงานอย่างเหมาะสมและมีเป้าหมาย จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จมากกว่า ครั้งนี้จะมาเผย 5 หลักการทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ สำหรับผู้ประกอบการในช่วงระยะเริ่มต้นของการทำธุรกิจ และจะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำธุรกิจต่อไปในอนาคต

 

รู้จักตัวเองรู้จักธุรกิจ

สิ่งสำคัญอย่างแรกที่สุดของการเป็นเจ้าของธุรกิจ คือการรจักตัวเอง ชอบสิ่งใดไม่ชอบสิ่งใด รวมไปถึงความถนัดของตัวเองและขีดจำกัดของตัวเอง เพื่อจะช่วยทำให้รู้ว่า เมื่อไหร่ถึงจุดที่ควรจะต้องพักหรือถึงจุดที่ควรจะต้องผ่อนคลายความเครียด เพื่อหลีกเลี่ยงอารมณ์ที่จะเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างมากในการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งการรู้จักตัวเองจะช่วยให้เรียนรู้ได้ว่าตนเองกำลังขาดหรือต้องเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง นอกจากนี้การรู้จักธุรกิจของตัวเองจะช่วยให้เห็นทิศทางการทำธุรกิจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

การควบคุมที่เข้มงวดเกินไป

ความสำคัญของการทำธุรกิจคือการทำงานร่วมกันเป็นทีมตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และการเป็นผู้ประกอบการที่ดีต้องเรียนรู้ว่าทีมคือฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ถ้าการทำงานร่วมกันเป็นทีมประสานงานได้ดี ธุรกิจก็มีแรงขับเคลื่อนเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ในทางตรงข้ามหากมีการควบคุมที่เข้มงวดมากเกินไป จะทำให้เกิดความเสียหายในการทำงานร่วมกันเป็นทีม การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่สมเหตุสมผล ช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยความพยายามอย่างยั่งยืน

 

คิดด้านบวกเชื่อความสามารถของทีม

ต่อเนื่องจากข้อที่แล้ว นอกจากการไม่เข้มงวดจนเกินไป ผู้ประกอบการจำเป็นต้องคิดในแง่บวก โดยเฉพาะเชื่อมั่นในทีม ซึ่งการมองในแง่บวกจะช่วยลดการปฏิเสธและการเกี่ยงงาน โดยยึดความคิดบวกเพื่อเป้าหมายสุดท้ายของธุรกิจสามารถสำเร็จลุล่วงได้ จากการศึกษาโดย Dr.Carol S. Dweck ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ชี้ว่า ความสำเร็จไม่สำคัญว่ามีคนเก่งมากฝีมืออยู่ในทีม แต่ความเชื่อมั่นว่าแต่ละคนมีความสามารถ ช่วยให้ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จได้

 

ทุกคนพร้อมเป็นตัวแทนบริษัท

สิ่งที่ทุกคนในองค์กรต้องรับรู้ การที่องค์กรจะประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ดังนั้นทั้งผู้ประกอบการและพนักงานทุกคนจึงจำเป็นต้องฝึกฝนการเป็นตัวแทนบริษัทในแง่ของการสร้างภาพลักษณ์ เพื่อผลักดันธุรกิจให้เข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุด รวมถึงทุกคนต้องพร้อมในการปฏิเสธและจัดการกับข้อมูลเท็จที่สร้างความเสียหายได้ และต้องยอมรับทุกคำวิจารณ์ที่สามารถนำมาปรัยปรุงแก้ไข ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญและทำความเข้าใจกับพนักงานในการเป็นตัวแทนด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

 

สร้างสมดุลการทำงาน

การทำงานหนักเกินไป ถือเป็นสัญญาณอันตรายต่อการทำธุรกิจและหลายคนมักจะมองข้าม โดยมองว่าการทุ่มเทหรือการทำงานอย่างหนักจะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ แต่ในความเป็นจริงแล้วความสมดุลทางสุขภาพจิตคือเป็นเรื่องสำคัญต่อความก้าวหน้าของธุรกิจ โดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการ ดังนั้นการให้เวลาสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อนและพนักงาน จะช่วยให้เกิดความสดชื่นซึ่งจะถูกผลักดันเป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปในอนาคต แทนที่การทุ่มเทที่เกิดขีดจำกัด

 

Source: Entrepreneur


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา