Return of Ashes แคมเปญเปลี่ยนเถ้าถ่าน เพื่อระดมทุนปกป้องผืนป่า

 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  

returns-of-the-ash-1

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และ Ogilvy Bangkok จัดทำแคมเปญ เปลี่ยนเถ้าถ่าน เพื่อระดมทุนปกป้องผืนป่า Return of The Ashes เพื่อระดมทุนปกป้องผืนป่า จากปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะประเทศเขตร้อนอย่างประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ถึงปัจจุบัน ประเทศไทยเกิดไฟป่ามาแล้วกว่า 75,000 ครั้งโดยสูญเสียผืนป่าเฉลี่ย 85,000 ไร่ในแต่ละปี หรือเท่ากับต้นไม้ประมาณ 34,000,000 ต้นและยังคงเกิดไฟป่าขึ้นในทุกๆ ปีในประเทศไทย

หลังจากไฟป่าดับลง… สิ่งที่หลงเหลือคือซากเถ้าแห่งความเจ็บปวดและความเสียหาย  วันนี้.. เถ้าถ่าน จะกลับมาปกป้องผืนป่า Return of Ashes แคมเปญที่สร้างขึ้นสำหรับระดมทุนเพื่อสนับสนุนการปกป้องผืนป่า โดยสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมกับ Caran D’Ache นำไม้ที่ถูกไฟป่าเผาจากผืนป่าทั่วประเทศ มาผ่านกระบวนการเผาไหม้เปลี่ยนไม้ต่างๆ ให้กลายเป็นถ่านดินสอชาร์โควร์ และนำมาบรรจุลงกล่องอย่างพิถิพิถันเพื่อจัดจำหน่าย และนำรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดคืนกลับมาสนับสนุนแผนป้องกันไฟป่า  เพียงคุณสั่งซื้อดินสอถ่านชาร์โควร์ชุดพิเศษ RETURN OF THE ASHES ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องและลดจำนวนการเกิดไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

The Idea

เรานำไม้ที่ถูกไฟป่าเผาจากผืนป่าทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวนมหาศาล มาผ่านกระบวนการเผาไหม้เปลี่ยนไม้ต่างๆ ให้กลายเป็นถ่านดินสอชาร์โควร์ ซึ่งผ่านมาตรฐานของ Caran D’Ache และนำมาบรรจุลงกล่องอย่างพิถิพิถันเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย นำรายได้ทั้งหมดคืนกลับมาสนับสนุนแผนป้องกันไฟป่าและในการประชาสัมพันธ์เราจัดนิทรรศการ ที่แสดงศิลปะภาพพิมพ์และประติมากรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากเศษซากของต้นไม้ที่ถูกไฟป่าเผา เพื่อสื่อสารถึงแนวความคิด และเชิญชวนผู้คนมาร่วมกันปกป้องผืนป่า

Video Return of The Ashes

httpv://youtu.be/JuX78mXGL7k

สิ่งที่ได้จากแคมเปญนี้

 • อุปกรณ์ป้องกันไฟป่าให้แก่สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 • โครงการอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันไฟป่าซึ่งเป็นชาวบ้านในท้องที่
 • ภาครัฐหันมาสนใจในการควบคุมแก้ปัญหาไฟป่าอย่างจริงจังกว่าเดิมเนื่องจากกระแสความสนใจของสื่อมวลชนและประชาชน
 • ผู้คนกลับมามีสำนึกรักษ์ป่ากันมากขึ้น

แม้ว่างานนิทรรศการจะจบลงไปแล้ว แต่ภาพที่ยังคงอยู่ อนุสาวรีย์เถ้าถ่าน ชีวิตของต้นไม้จำนวนมหาศาลที่สูญเสียจากไฟป่าจะไม่สูญเปล่า ประติมากร สร้างสรรค์ประติมากรรมต้นไม้ขึ้นมาจากเศษซากของต้นไม้ที่ถูกไฟป่าเผาเสมือนจิตวิญญาณของต้นไม้ที่ไร้ชีวิต ที่กำลังสื่อสารบางอย่างกับเรา จะคงอยู่เพื่อเตือนใจให้พวกเราหันมาปกป้องผืนป่านี้ตลอดไป

returns-of-the-ash-2 returns-of-the-ash-3 returns-of-the-ash-4 returns-of-the-ash-5 returns-of-the-ash-6 returns-of-the-ash-7 returns-of-the-ash-8 returns-of-the-ash-9 returns-of-the-ash-10 returns-of-the-ash-11 returns-of-the-ash-12 returns-of-the-ash-13 returns-of-the-ash-14 returns-of-the-ash-15 returns-of-the-ash-17


 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ