How to สร้างแบรนด์ดิ้งแบบ THG ไอเดียสร้างเกม Gudi…Good เพื่อพัฒนา EQ เด็ก

  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  

 

ใครจะคิดว่าการสร้างเกมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการสร้างแบรนด์ดิ้งให้กับธุรกิจได้เหมือนกัน ซึ่ง case study จากบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ถือว่าน่าสนใจและเป็นตัวอย่างจากธุรกิจของไทยด้วย

นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ THG ได้พูดถึงเกมที่ชื่อว่า Gudi…Good แอปพลิเคชั่นเกมสำหรับเด็กเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เหมาะสำหรับเด็กวัยตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป ซึ่งจุดประสงค์หลักๆ ของเกมนี้ก็เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กด้วยการจำลองหน้าที่พลเมืองดีผ่านบทบาทสมมติต่างๆ

โดยจะมีหลากหลายอาชีพให้เลือกในเกม เช่น หมอ พยาบาล นักผจญเพลิง ฯลฯ โดยเฟสแรกเปิดให้ดาวน์โหลดเล่นฟรีแล้วผ่าน App Store สำหรับ iOS และ Google Play Store สำหรับ Android

 

 

ทั้งนี้ นายแพทย์ธนาธิป ได้พูดว่าการสร้าง Gudi…Good ถือเป็นครั้งแรก และมองว่าบทบาทในการช่วยสร้างพลเมืองดีถือเป็นหน้าที่ที่เราทุกคนควรช่วยกัน ซึ่งในบทบาทของ THG ต้องการที่จะสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้กล้าที่จะแสดงออกในการทำความดี กล้าที่จะออกจากกรอบ เพื่อสร้างสังคมที่ดีร่วมกัน ซึ่งเกม Gudi…Good คาดหวังว่าจะมาช่วยให้เด็ก Gen นี้คุ้นชินกับการช่วยเหลือ และเกมนี้น่าจะเข้าถึงเด็กๆ กลุ่มนี้ได้ง่ายขึ้น

THG ได้พัฒนาแอปฯ Gudi…Good เพื่อหวังเป็นตัวช่วยจุดประกายให้เด็กเกิดความกล้าหาญ และกล้าที่จะแตกต่างในการทำหน้าที่พลเมืองดี เพราะเชื่อว่าเด็กทุกคนล้วนต้องการแสดงออกตามแบบของตน ซึ่งการออกแบบแพลตฟอร์มนี้เชื่อว่าจะตรงความสนใจของเด็กวัยนี้ และคาดหวังว่า Gudi…Good สามารถตอบโจทย์ได้อย่างเหมาะสม”

 

แพลนในอนาคตต่อยอดจากเกม Gudi…Good

นายแพทย์ธนาธิป เปิดเผยว่า ในขั้นต้นทาง THG เน้นไปกลุ่มเด็กเล็กระดับประถมก่อน จากนั้นก็จะทยอยเพิ่มเติม content เกมใหม่ๆ เข้าไปใน Gudi…Good ซึ่งในอนาคตคาดหวังไว้ว่าจะขยายรูปแบบเกมใหม่ๆ แต่เป็น main target เจาะไปที่กลุ่มเด็กโตขึ้น โดยจะเลือกวิธีการให้เหมาะสมแต่ยังยึดแนวคิดเดิมก็คือ ปลูกฝังการทำความดีเพื่อสังคม

ชอบวิธีคิดของทาง THG ที่มองถึงการสร้างแบรนด์ดิ้งให้เป็นที่รับรู้ของผู้บริโภค ด้วยการสะท้อน pain point ของสังคมไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยนายแพทย์ธนาธิป มองว่า เด็กไทยขาดพื้นที่ที่จะปลดปล่อย ขาดเวทีแสดงออก ซึ่ง THG เชื่อว่าเด็กแต่ละคนจะมีความกล้าหาญ มีพลังแฝงที่ต้องการทำความดี ต้องการแสดงออกถึงความเป็นฮีโร่ในแบบของตนอยู่ แต่ด้วยหลายปัจจัยทำให้ส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะแสดงสิ่งเหล่านั้นออกมา

การเป็นพลเมืองดีของเด็กนั้นผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องขีดกรอบให้เด็กเดินตาม แต่ key word สำคัญอยู่ที่ เราจะทำอย่างไรให้เด็กสามารถที่จะปลดปล่อย หรือ ทำตามในสิ่งที่ควรจะต้องเป็น มีความกล้าหาญในการทำดี กล้าแสดงออก ตรงนี้สำคัญมากกว่า

 

 

“แอปฯ Gudi…Good เป็นสิ่งที่ THG จัดทำขึ้นโดยไม่ได้หวังผลกำไรทางธุรกิจ แต่ตั้งใจทำขึ้นตามแนวทางที่ยึดมั่นมาโดยตลอดนั่นคือดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยสนับสนุนสังคม ภายใต้หลักจริยธรรมความเป็นพลเมืองและความเป็นมนุษย์ อันเป็น Code of Conduct ที่ถ่ายทอดมาจาก DNA ของผู้ก่อตั้งอย่างชัดเจน นับแต่วันแรกที่ก่อตั้งและยังคงยึดปฏิบัติเสมอมา”

ทั้งนี้ THG พยายามสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงเพิ่มความร่วมมือกับ influencers เพื่อโปรโมทแอปฯ โดยคาดว่าภายในปี 2565 จะสามารถเข้าถึงเด็กได้เป็นจำนวนมาก และเชื่อว่าเมื่อเด็กมีความเพลิดเพลินกับ content ต่างๆ ในเกมเด็กจะค่อยๆ ซึมซับผ่านการเล่นเกม ทั้งทัศนคติเชิงบวกและทักษะในเชิงสังคมด้วย

 


  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  
prakai
'ชีวิต' ต้องมีสีสันหลากหลาย เหมือนกับความรู้ที่มีหลายมิติ ทั้งไลฟ์สไตล์, การตลาด, ดิจิทัล, ประเพณี-วัฒนธรรม