6 สิ่งที่ คนเป็นผู้นำต้องทำโดยไม่มีข้อยกเว้น

  • 233
  •  
  •  
  •  
  •  

Asian Businesswoman Leading Meeting At Boardroom Table

ถ้าสิ่งที่คุณทำสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ได้ คุณจะยิ่งมีแรงกระตุ้นให้ทำมากขึ้น โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้นำ ที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กร ผลักดันทีมงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้แคมเปญประสบความสำเร็จ มาดูกันว่า 6 อย่างที่ผู้นำควรจะมีและลงมือทำ มีอะไรบ้าง

มีความหลงใหล

การมีความหลงใหลในสิ่งที่ทำ ช่วยให้คุณทำสิ่งเหล่านั้นได้ดีขึ้น และยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ได้อีกด้วย ซึ่งความรัก ความหลงใหล ถือเป็น 2 สิ่งสำคัญที่ผู้นำควรมี และจะถ่ายทอดสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างชัดเจน

รู้ลิมิตตัวเอง

แน่นอนว่า “ผู้นำ” ไม่สามารถทำได้ทุกอย่าง ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง คุณต้องรู้ลิมิตหรือข้อจำกัดของตัวเอง ถ้าเรื่องไหนที่เกินจะแบกรับได้ หรือมีคนที่ทำได้ดีกว่า ควรแบ่งให้สมาชิกในทีมคนอื่นได้ทำบ้าง เลือกคนที่เชื่อถือได้ และคิดว่าเขาจะทำมันออกมาได้ดีจริงๆ รู้จักที่เรียนรู้และไว้ใจผู้อื่นบ้าง แล้วการทำงานเป็นทีมจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ยอมรับในเรื่องที่ตนเองไม่รู้

คุณไม่ใช่ Google ที่จะต้องรู้ทุกเรื่อง หรือเชี่ยวชาญในทุกสิ่ง หน้าที่ของคนเป็นผู้นำคือ ต้องเรียนรู้ ค้นหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เพื่อถ่ายทอดต่อไปยังคนอื่นๆ

มีจุดมุ่งหมายในสิ่งที่ทำ

คุณจะไม่มีจุดมุ่งหมายในสิ่งที่ทำ คุณก็ไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานได้ อันดับแรกคุณทำให้ทีมเข้าใจว่าคุณทำไปเพื่ออะไร มีจุดประสงค์อะไร ทิศทางการบริหารงานในแบบของคุณเป็นอย่างไร เมื่อทีมเข้าใจแล้ว พวกเขาก็จะมีเข็มทิศในการทำงาน และเป็นไปในทางเดียวกัน

ชัยชนะที่เกิดขึ้น ทีมงานคือส่วนสำคัญ

งานทุกอย่างจะสำเร็จไม่ได้ ถ้าไม่มี “ทีมงาน” ซึ่งผู้นำที่ดีต้องทราบว่าความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคน เมื่อมีเรื่องผิดพลาด คุณต้องพร้อมที่จะยอมรับ และรู้ว่าตนเองเป็นส่วนเล็กๆ ของชัยชนะที่เกิดขึ้น

ยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจไม่เหมือนที่คิดไว้

แม้จะวางแผนมาดีแค่ไหน แต่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงได้เสมอ คุณต้องรู้จักปรับตัว มีแผนสำรอง เพื่อนำลูกทีมไปสู่ความสำเร็จ โดยไม่เสียเวลา หรือทรัพยากรในการดำเนินงาน

ทั้ง 6 ข้อนี้ ไม่ใช่แค่ผู้นำเท่านั้น แต่คนธรรมดาทั่วไปทุกคนก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน

 

Source


  • 233
  •  
  •  
  •  
  •