เมื่อโบนัส ไม่ใช่ของขวัญที่พนักงานอยากได้ที่สุด แล้วอะไรคือสิ่งที่อยากได้ที่สุด

  • 276
  •  
  •  
  •  
  •  

166578139-700
จากการสำรวจล่าสุดของ Alyce  พบว่า โบนัส ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาอยากได้จากบริษัทมากที่สุด โดย 62% ของกลุ่มสำรวจบอกว่า ของขวัญที่ต้องการจากนายจ้างมากที่สุดคือ วันหยุด และการไม่ติดต่อนอกเวลางาน หรือในขณะพักผ่อน ทั้งนี้ ผลการสำรวจดังกล่าวมาจากการเก็บข้อมูลของกลุ่มสำรวจจำนวน 513 คน ที่มีอาชีพแตกต่างกัน

ของขวัญที่ได้รับจากบริษัท (ไม่ใช่โบนัส) ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับนายจ้างหรือไม่? โดย 73% บอกว่า ของขวัญวันเกิด วันครบรอบ หรือวันสำคัญต่างๆ ในชีวิตจะมีความหมายสำหรับพวกเขามากกว่าของขวัญที่ได้ตามเทศกาลด้วยซ้ำ

milestones1-alyce-101116

เมื่อถามว่า ของขวัญที่ได้รับจากเพื่อนร่วมงาน นายจ้าง หรือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ จำเป็นต้องเป็นของขวัญที่จับต้องได้หรือไม่? 48% บอกว่า ไม่จำเป็น เพราะในยุคดิจิทัล แค่ได้รับอีเมลก็รู้สึกดีแล้ว ในขณะที่ 12% บอกว่าสำคัญ เพราะต้องการเก็บไว้เป็นที่ระลึก

tangible2-alyce-101116

Source


  • 276
  •  
  •  
  •  
  •