Agency Life

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

หยิบมาฝากกับชีวิตการทำงานของ Advertising Agency ของปี 1980 เปรียบเทียบกับปี 2010  ถึงความต่างของทีมงานที่ดูเหมือนจะซิมเปิลมากในช่วงปี 1980 ที่ Account Servicing Structure นั้นมีเพียง 4 ลำดับของการทีมงาน คือ Account Director ที่ขึ้นตรงกับ Managing Director  และมี Account Manager ลแะ Account Executive ในการร่วมทำงาน

เมื่อดูของปี 2010 จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมากพอสมควร เพราะเริ่มจะมีตำแหน่งอื่นๆ งอกออกมามากมาย เช่น Group Account Director, Associate Account Director, Business Development และ Senior Account Manager มาขั้นอยู่มากมายหลายตำแหน่ง

การเปลี่ยนแปลงของทีมงานที่มีหลายตำแหน่งมาขั้นกลางระหว่าง Account Director และ Managing Direct  ทั้งหมดนี้คุณมองว่าอย่างไร  เป็นเพราะเม็ดเงินที่ทางเจ้าของสินค้านำมาใช้ในเรื่องโฆษณามากขึ้น หรือมีแบรนด์สินค้าหันมาทำการตลาดเพิ่มขึ้นจากปี 1980  จำนวนคนทีแทรกเข้ามาหลายตำแหน่งแบบนี้  ถือเป็นการวางแผนทีมงานเพื่อรองรับลูกค้ามากขึ้นหรืออย่างไร  แต่ที่นี่แน่และที่เห็นก็คือ ธุรกิจ Agency มีตำแหน่ง Director มากจริงๆ

ขำๆ  นำมาฝากกัน : )


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tukko Nathida
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ