Google โชว์เข้าถึง Local จัดหน้าโฮมเพจเรื่อง มานะ มานี ปิติ ชูใจ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

google

Google Doodle หรือการเปลี่ยนโลโก้ Google ที่หน้าโฮมเพจเพื่อรำลึกถึงวันครบรอบเรื่องราวต่างๆ ซึ่งมีทั้งเรื่องราวระดับ Global และระดับ Local ซึ่งครั้งนี้ Google ชวน Nostalgia ถึงแบบเรียน “มานะ มานี ปิติ ชูใจ” ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2521–2537 โดยวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2473 เป็นวันคล้ายวันเกิดของ รัชนี ศรีไพวรรณ ผู้เขียนเรื่อง มานะ มานี ปิติ ชูใจ นั่นเอง

ปัจจุบันแม้แบบเรียนชุดนี้จะเลิกใช้ไปแล้ว เนื่องจากมีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้ทันยุคสมัย แต่ยังมีการหยิบยกมากล่าวถึงหลายครั้ง และครั้งนี้ Google ได้หยิบขึ้นมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความ Localiazation ตามที่ Google ได้ประกาศนโยบายไปก่อนหน้านี้ ซึ่งในประเทศอื่นๆ ก็จะมี Google Doodle ที่แตกต่างกันไปด้วย เว้นแต่วันที่มีเหตุการณ์ระดับโลก จึงจะใช้ Logo รูปแบบเดียวกัน

มาลองติดตามกันดูว่า นอกจากวันนี้ที่ชวนให้นึกถึง มานะ มานี ปิติ ชูใจ เพื่อนวัยเด็กของใครหลายๆ คน ในวันต่อๆ ไป Google จะนำชวนรำลึกถึงเรื่องราวอะไรอีกบ้าง


  •  
  •  
  •  
  •  
  •