SME ไม่รู้ไม่ได้! Facebook แอบเผย 5 สถิติสำคัญปี 2559

 • 3.7K
 •  
 •  
 •  
 •  

ธุรกิจที่มองเห็นปัญหาท้าทาย มีข้อมูลทันเหตุการณ์ชี้ให้เห็นสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต ได้ข้อมูลเชิงลึกช่วยให้ธุรกิจเติบโต เข้าใจลักษณะเฉพาะและกลยุทธ์ของแต่ละธุรกิจ ธุรกิจนั้นจะใช้งานออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพได้สูงสุด กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจและนวัตกรรมใหม่ๆ และประสบความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจโมบายในที่สุด

Facebook ร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) และธนาคารโลก สำรวจ “Future of Business” ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2559 จำนวนธุรกิจเอสเอ็มอีในไทยกว่า 4,392 รายบน Facebook ได้ร่วมตอบแบบสำรวจดังกล่าว

 

และนี่คือ 5 สถิติที่ไม่รู้ไม่ได้ในปี 2559

 

1. เอสเอ็มอีเชื่อภาพรวมธุรกิจประเทศไทยในอนาคตดีขึ้น

37% ของธุรกิจที่ตอบแบบสำรวจ เชื่อว่าภาพรวมธุรกิจในอนาคตจะเป็นไปในทางที่ดี และมีจำนวน 14% เชื่อว่าธุรกิจของตนในปัจจุบันอยู่ในสถานะบวก ทั้งนี้ 20% ของธุรกิจที่ตอบแบบสำรวจ มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ

2. อัตราการเติบโตของจำนวนงานยังไม่ขยับในปี 2559

58% ของธุรกิจที่ตอบแบบสำรวจมองว่าจำนวนลูกจ้างยังไม่เปลี่ยนแปลงเทียบกับ 6 เดือนที่ผ่านมา และ 54% ยังคงมองว่าอีก 6 เดือนข้างหน้าก็ยังคงเหมือนเดิม

3. Facebook ส่วนใหญ่มีไว้แสดงสินค้าและบริการมากกว่าไว้บริหารจัดการภายใน

โดยธุรกิจที่ตอบแบบสอบถาม 90% ใช้ Facebook แสดงสินค้าและบริการ รองลงอีก 87% ใช้ Facebook เป็นชองทางให้ข้อมูลของกิจการเช่น เวลาเปิดปิดทำการ ข้อมูลติดต่อ และน้อยที่สุด 67% ใช้ Facebook เพื่อบริหารจัดการภายใน

4. ดึงลูกค้ามาซื้อของและใช้บริการ: โจทย์ใหญ่ของเอสเอ็มอี

76% ของธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามมองว่าความท้าทายอันดับหนึ่งของกิจการคือการชักชวนให้ลูกค้ามาซื้อของและใช้บริการ รองลงมาคือความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจนับเป็น 67% ส่วนการคิดค้นนวัตกรรมสินค้าและบริการกลับเป็นเรื่องที่เอสเอ็มอีแค่เพียง 35% กังวลน้อยสุด

5. เอสเอ็มอีขนาดเล็กจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

เพราะจากแบบสำรวจนั้น 42% ของธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามมีพนักงานแค่ 2-4 คนและอีก 25% มีพนักงานแค่คนเดียวเท่านั้น ซึ่งจากธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมี 33% ที่ตั้งกิจการอยู่ 1-3 ปี และ 25% ที่ตั้งกิจการเพียงปีเดียวเท่านั้น

 

1

2

Facebook เป็นหนึ่งในชุมชนออนไลน์ที่รวบรวมธุรกิจขนาดเล็กทั่วโลกเอาไว้มากที่สุด Facebook จึงสามารถฉายภาพว่าธุรกิจขนาดเล็กทั้งรายใหม่และรายที่ดำเนินกิจการมานาน หากเรามีมุมมองของธุรกิจในหลากหลายประเทศต่อเศรษฐกิจโลก สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร ก็จะประสบความสำเร็จในยุคดิจิตอลที่แข่งขันสูงได้ไม่ยาก

อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้เลยที่ www.futureofbusinesssurvey.org

 

เกี่ยวกับแบบสำรวจ Future of Business

Future of Business ได้สอบถามข้อมูลจากธุรกิจขนาดเล็กต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมอง วิธีการดำเนินธุรกิจหรือความท้าทายทางด้านธุรกิจที่พวกเขาต้องเผชิญ โดยมีธุรกิจจำนวนเกือบ 100,000 รายบน Facebook ใน 22 ประเทศทั่วโลก ร่วมตอบแบบสำรวจผ่านทางอีเมล์ ในช่วง 7 เดือน (กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2559) ผลสำรวจดังกล่าวรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในหลากหลายด้าน ทั้งแนวโน้มของธุรกิจ ความท้าทาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ รวมถึงข้อมูลด้านประชากรศาสตร์อีกด้วย

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากกว่า 60 ล้านรายทั่วโลกใช้งาน Facebook เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้า และมากกว่า 73 เปอร์เซ็นต์ของคนไทยใช้ Facebook เชื่อมต่อกับธุรกิจ ผลการสำรวจชิ้นใหม่นี้ช่วยสะท้อนภาพเศรษฐกิจดิจิตอลและโมบายในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดย

 • สำรวจจากบรรดาเจ้าของเพจธุรกิจบน Facebook ทั้งธุรกิจรายใหม่ และรายที่เปิดดำเนินการมานานแล้ว
 • ตลอดระยะเวลา 7 เดือน มีธุรกิจขนาดเล็กบน Facebook เกือบ 100,000 ราย ใน 22 ประเทศ ร่วมตอบแบบสำรวจนี้
 • แบบสำรวจนี้ช่วยชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต ที่ธุรกิจต่างๆ ดำเนินธุรกิจอยู่
 • เผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจในด้านต่างๆ รวมทั้งความท้าทาย กลยุทธ์ธุรกิจ และข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

 • 3.7K
 •  
 •  
 •  
 •  
Sarunjade
แชร์มุมมองเกี่ยวกับ Digital Marketing, Digital Business และ Technology เท่าที่รู้ สามารถติชมหรืออยากให้เจาะลึกเรื่องไหนเป็นพิเศษ ส่งเมลมาเลยที่ contact@oopsnetwork.co.th