อัพเดทเม็ดเงินโฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ต 2010 (US)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

iab สำนักงานโฆษณาทางด้านอินเทอร์เน็ต ทำรายงานตัวเลขเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตปี 2010 ของอเมริกา  ตามที่คาดหมายไว้คือตัวเลขเติบโตขึ้น  15% จากยอดเงินโฆษณาที่ US$22.66 หมื่นล้านเหรียญ ในปี 2009 เพิ่มขึ้นเป็น US$26.04 หมื่นล้านเหรียญในปี 2010  ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดสำหรับการใช้สื่อออนไลน์ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2000

การยอดตัวเลขของปี 2010 นั้นแสดงให้เห็นว่านักการตลาดและนักโฆษณาให้ความสำคัญของสื่อออนไลน์ และเริ่มที่จะแบ่งงบประมาณมาใช้กับสื่อนี้มากขึ้น  โดยเฉพาะกับสื่อ Social Media, Search Engine Marketing (SEM) และ Video Marketing ที่ Hot Hit มากๆ ในปี 2010 เรียกว่า Hot กันทั่วโลก และยังคงเป็นสื่อยอดนิยมของปี 2011 นี้ด้วยเช่นกัน

iab สรุปไว้ว่าเหตุผลที่สื่ออินเทอร์เน็ตเติบโตมากขึ้น เป็นเหตุมาจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นใช้เวลาออนไลน์มากขึ้น และมีกิจกรรมที่สามารถทำบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เช่น การชมดูภาพยนตร์ ชมวิดีโอ และใช้เวลากับสังคมออนไลน์

กราฟเปรียบเทียบรายได้โฆษณาของสื่ออินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี 2000 – 2010

อันดับรายได้ของเม็ดเงินโฆษณาที่ใช้ไปกับสื่อโฆษณาต่างๆ

สื่อ TV ยังคงครองอันดับหนึ่งของอเมริกา และสื่ออินเทอร์เน็ตก็ก้าวกระโดดมาอันดับสอง ตามด้วยสื่อหนังสือพิมพ์ และอื่นๆ ตามลำดับ

รายได้ตามประเภทของสื่ออินเทอร์เน็ต (2006 – 2010)

ประเภทของสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีรายได้มากที่สุดอันดับหนึ่ง  คือ Search เติบโต 46%   อันดับสองคือ Display Banner ที่ 38%  ซึงตัว Display Banner เองก็เติบโตขึ้นเป็นเท่าตัว อันดับสาม คือ Classified 10% ตามด้วย Lead Generation 5%, Digital Video 5%, Rich Media 6%, Sponsorship 3% และ Email 1%

รายเอียดตัวเลขรายได้ของสื่ออินเทอร์เน็ตตามประเภท

รายได้แสดงเป็นตัวเลขตามประเภทของสื่ออินเทอร์เน็ต  แบ่งเป็น Ad Formats และ Display-related เปรียบเทียบระหว่างปี 2009 – 2010

รายได้ตามประเภทอุตสาหกรรม

สำหรับอเมริกา  อุตสาหกรรมที่ใช้เงินผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต 3 อันดับแรกมาจาก Retail ตามด้วยอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ อุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร

(via IAB)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •