สื่อนอกบ้าน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

advertising8กูรูฟันธง สื่อนอกบ้าน ใช้ได้ผล คุ้มราคา ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แม้ทั้งปีภาพรวมการเติบโตอาจจะทรงตัว มองลูกค้าคอนซูเมอร์โปรดักส์ ยังเทงบต่อเนื่อง ฟากรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์ ชะงักการใช้สื่อลดลง ล่าสุด มีชิ้นงานประกวดสื่อโฆษณานอกบ้าน ครั้งที่ 3 ลดลง 30% เข้าตารางวัลระดับโกล์ดแค่ 2 รางวัล

สมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย

แนวโน้มสื่อโฆษณาในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว มองว่า แมสมีเดีย จะยังเป็นสื่อที่ลูกค้ายังให้ความสำคัญอยู่ ส่งผลให้กลุ่มสื่อรองต่างๆ อาจจะมีอัตราการเติบโตที่ลดลง เพราะลูกค้าจะมีการพิจารณาในการใช้เงินไปเผื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปีนี้ เชื่อว่า ลูกค้าจะให้ความสำคัญกับการตลาด ผ่านทางสื่อในรูปแบบของการจัดกิจกรรมและอีเวนต์ หรือที่เรียกว่า below the line มากขึ้น เพราะมองเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง และใช้งบประมาณไม่สูงมาก ขณะเดียวกัน ก็ต้องมีการใช้สื่ออื่นประกอบกันด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนื้ มองว่า สื่อ out of home ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอยู่ เพราะต้องยอมรับว่าเป็นสื่อที่มีราคาถูก แต่ต้องขึ้นอยู่กับบุคลิกของสินค้านั้นๆ ด้วย ว่า ควรจะใช้สื่อ out of home เพื่อประโยชน์ในด้านใด เชื่อว่า อย่างน้อยสื่อ out of home จะช่วยในเรื่องของการสร้างแบรนด์ และบอกคุณลักษณะของสินค้าเพิ่มเติมได้ ขณะที่ ม.ค.-ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มสินค้า consumer products ยังมีการใช้สื่อ out of home อยู่ แต่กลุ่มรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลง

ชมรม Out of home media club

แนวโน้มการใช้สื่อเอาต์ออฟโฮม ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ยังพบว่ามียอดการใช้สื่อนี้ทรงตัวเท่าปีก่อน แต่ทั้งปียังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะออกมาในทิศทางใด ทั้งนี้ มองว่า สื่อเอาต์ออฟโฮม ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี แต่ต้องขึ้นอยู่กับทำเล และการจัดการของเจ้าของสินค้า ว่า ควรจะเลือกใช้สื่อเอาท์ออฟโฮฒประเภทใด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ มองว่า กลุ่มสื่อ In-store ภายในห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะสื่อ ณ จุดขาย เป็นสื่อที่น่าจะมีแนวโน้มการเติบโตสูงสุดในกลุ่ม Out of home เพราะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ การกระตุ้นผู้บริโภค ณ จุดขาย เพื่อให้เกิดการซื้อสินค้า ถือเป็นสิ่นที่ลูกค้าให้ความสำคัญมากที่สุด ขณะที่กลุ่ม Billboard จะพบว่ามีป้ายว่างมากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าบิวด์บอร์ดเติบโตลดลง เพราะการเติบโตต้องขึ้นอยู่กับแต่ละทำเลด้วย

ปีนี้ทางสมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย และชมรม Out of home media ได้ร่วมกันจัดการประกวดสื่อโฆษณานอกบ้าน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551 ขึ้น โดยครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมกว่า 50 ชิ้นงาน น้อยกว่าปีก่อน 20-30% จากทั้งหมด 80 ชิ้นงานที่เข้าประกวดในปีก่อน ซึ่งสาเหตุที่มีงานส่งประกวดน้อย มาจากสภาพเศรษฐกิจเป็นหลัก ทำให้มีการสร้างสรรค์ผลงานลดลง นอกจากนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่อนข้างน้อยมาก โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลระดับ Gold เพียง 2 ชิ้นงานเท่านั้น คือ Coffin Bike และ The Heineken Directional Sign สืบเนื่องจากปีนี้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพ ส่งผลให้มาตรฐานการตัดสินสูงขึ้น


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE