รวมสถิติ social ของการเลือกตั้งผู้ว่าฯครั้งนี้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

บริการข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ในไทยที่ชื่อ Zocial.inc ได้เปิดตัวบริการใหม่ชื่อว่า ZocialEye realtime ด้วยการวิเคราะห์ว่าผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 แต่ละคน ถูกพูดถึงและได้รับความนิยมมากขนาดไหนในโลกออนไลน์

โดย ZocialEye Realtime จะนำข้อมูลบนโลกออนไลน์ ทั้ง Facebook, Twitter และเว็บบอร์ด มาวิเคราะห์ว่าข้อความดังกล่าวเป็นการพูดถึงผู้สมัครคนไหน เป็นการชมหรือการติ และในแต่ละวันผู้สมัครแต่ละคนถูกพูดถึงมากน้อยขนาดไหน  และข้อมูลสถิติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  โดยเป็นข้อมูล ณ 29 มกราคม 2556

 

กราฟสรุปอัตราส่วนการพูดถึงและอารมณ์ของประโยคที่พูดถึงว่าใครกำลังถูกพูดถึงมากร้อยขนาดไหนและเป็นข้อความที่ถูกชมมากน้อยเท่าไหร่ ผู้สมัครแต่ละคน(29 มกราคม 2556)

 

นอกจากนั้น ZocialEye Realtime ยังรวบรวมข้อมูล การติดตามของผู้สมัครแต่ละคน ใน Twitter, Facebook, Instagram ว่ามีผุ้ติดตามอยู่เท่าไหร่ โดยทาง Zocial.inc ได้ สรุปออกมาให้เข้าใจง่ายๆในรูปแบบ Interactive infographic โดยข้อมูลจะปรับปรุงในเวลาไม่เกินสามชั่วโมง

 

 

 

  ผลจากรายงานอาจจะไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเลือกแต่ก็จะสามารถคาดเดาที่ที่เกิดขึ้นในออนไลน์คร่าวๆได้ ว่ากระแสการเลือกตั้งเป็นอย่างไรและกำลังไปในแนวทางใด

 

สำหรับ ZocialEye realtime จับกระแสการเลือกตั้งผู้ว่า กรุงเทพ 2556 สามารถเข้าดูได้ผ่าน http://realtime.zocialeye.com/bkk2013

 

source : blog.zocialinc.com

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
สมคิด เอนกทวีผล
Ginhub.com , Freelance Social Media Consultant , Writer @ MarketingOops, Writer @ E Commerce Magazine, Ex-journalist from Positioning Magazine