มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ประกาศข้อควรปฏิบัติอัพเดท 6 ข้อจาก Facebook ป้องกันการใช้งานแพลตฟอร์มในทางผิด

  • 158
  •  
  •  
  •  
  •  

FC

หลังจากขอโทษเกี่ยวกับปมร้อน Cambridge Analytica ไปแล้วและมีการวาง 3 กฎเหล็ก ในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม ก็มีอัพเดทจาก Facebook ถึงการการป้องกันการใช้งานแพลตฟอร์มในทางที่ผิด

เมื่อวานนี้ มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ได้ประกาศถึงก้าวใหม่ที่สำคัญต่อแพลตฟอร์มของเราในอนาคต ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติต่อการใช้งานข้อมูลในทางที่ผิดซึ่งอาจเคยเกิดขึ้นในอดีต พร้อมเตรียมมาตรการป้องกันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคต โดยสรุปขั้นตอนการดำเนินงานที่เพิ่งประกาศนั้น มีดังนี้

1. ตรวจสอบแพลตฟอร์ม เราจะทำการตรวจสอบแอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่เข้าถึงข้อมูลจำนวนมากก่อนที่เราเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มในปี 2557 เพื่อลดการเข้าถึงข้อมูล และเราจะทำการตรวจสอบแอพพลิเคชั่นที่น่าสงสัยอย่างเข้มงวด หากเราพบว่านักพัฒนาแอพพลิเคชั่นใดใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิด เราจะกันแอพพลิเคชั่นนั้นจากแพลตฟอร์มของเราทันที

2. แจ้งเตือนเจ้าของข้อมูลที่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด เราจะแจ้งเตือนกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ถูกนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูลรับทราบในกรณีที่ข้อมูลของพวกเขาถูกนำไปใช้งานโดยแอพพลิเคชั่น “thisisyourdigitallife” นับจากนี้ เมื่อเราลบแอพพลิเคชั่นที่นำข้อมูลไปใช้งานในทางที่ผิด เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ของแอพพลิเคชั่นนั้นให้รับทราบด้วย

3. หยุดการเข้าถึงของแอพพลิเคชั่นที่ไม่ได้ใช้งาน หากแอพพลิเคชั่นใดไม่มีการใช้งานเกิน 3 เดือน เราจะหยุดการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานจากแอพพลิเคชั่นนั้นทันที

4. จำกัดข้อมูล Facebook Login เรากำลังเปลี่ยนแปลง Login สู่เวอร์ชั่นใหม่ที่จะลดปริมาณข้อมูลที่แอพพลิเคชั่นสามารถขอจากผู้ใช้งาน โดยจะเหลือเพียง ชื่อ รูปโปรไฟล์ และอีเมล์แอดเดรส หากแอพพลิเคชั่นต้องการขอข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม จะต้องขออนุญาตจาก Facebook ก่อน
5. สนับสนุนให้ผู้ใช้จัดการกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ ก่อนหน้านี้ เราได้แสดงข้อมูลแอพพลิเคชั่นที่ผู้ใช้เชื่อมต่อ รวมถึงข้อมูลที่พวกเขาได้อนุญาตให้แอพพลิเคชั่นเหล่านั้นนำไปใช้งาน จากนี้ไป เราจะทำให้ทางเลือกเหล่านี้เห็นชัดและจัดการได้ง่ายยิ่งขึ้น

6. ให้รางวัลกับผู้ที่ค้นพบข้อบกพร่อง เราจะขยายการดำเนินงานของ bug bounty program เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถรายงานมาที่เรา หากพบการนำข้อมูลไปใช้งานในทางที่ผิดโดยนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ

แหล่งข้อมูล Facebook


  • 158
  •  
  •  
  •  
  •