Facebook กระตุ้นผู้ใช้อ่านกฏความเป็นส่วนตัว-เปลี่ยนรูปแบบให้อ่านง่ายขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

FacebookMobile

คนทั่วไปมักไม่ได้แคร์นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏยาวพรืดก่อนใช้โปรแกรมอันหนึ่งอันใดทุกครั้ง แต่ Facebook ให้ความสำคัญและพวกเขากำลังจะแก้ไขมัน

การเปลี่ยนแปลง Facebook’s Privacy Basics เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะทำให้การใช้งานโซเชียลเนตเวิร์คดังมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และทำให้ผู้ใช้เข้าใจว่าข้อความอะไรและอย่างไรที่จะไปถึงผู้รับสารของตน ที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งคือพวกเขาแปลกฏดังกล่าวเป็นภาษามากมายกว่า 36 ภาษาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จากหลายประเทศทั่วโลกจะได้อ่านและเข้าใจมันจริงๆ

เนื้อหาที่พวกเขาโพสต์ในในบล็อกระบุว่าการอ่านกฏความเป็นส่วนตัวเบื้องต้นไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขารับรู้สิทธิการใช้งานของตัวเองแต่ยังสอนพวกเขาถึงฟังก์ชั่นที่ช่วยป้องกันตัวเอง เช่น การ unfriend การ block และการเลือกกลุ่มผู้รับสาร นอกจากนั้น Facebook ยังระบุว่าพวกเขาจะเคารพการตัดสินใจของผู้ใช้ในการเลือกรับโฆษณาผ่านฟังก์ชั่น Digital Advertising Alliance หรือจะปรับตัวเลือกใน iOS หรือ Android

Source


  •  
  •  
  •  
  •  
  •