อัปเดทการใช้ Twitter ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

o-TWITTER-higlight

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ Twitter ได้ออกมาประกาศถึงความผิดหวังของระดับการเติบโต ด้านจำนวนผู้ใช้งาน เพราะ Social Media อื่นๆ ต่างก็เติบโตกันอย่างรวดเร็ว

Globalwebindex จึงได้ทำการสำรวจ ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ที่มีอายุระหว่าง 16-64 ปี จาก 32 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย เกี่ยวกับใช้ Social Media ต่างๆ พบว่า ในเดือนที่ผ่านมา จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีเพียง 1 ใน 5 เท่านั้น ที่ใช้ หรือประมาณ 33% ที่เข้ามายังเว็บไซต์ หรือแอพฯ Twitter

นอกจากนี้ Globalwebindex ยังเผยอีกว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมา Twitter มี Active User อยู่ที่ 22% และมี Member ของ Twitter เข้าใช้งานกว่า 48%

5th-Aug-2015-Why-Twitter-should-report-Visitors-not-Active-Users-700

แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •