Twitter อัพเดทฟีเจอร์กรองข้อความไม่เหมาะสมออกจาก notifications

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

twitter updated2

Twitter ส่งเวอร์ชั่นอัพเดทสำหรับ iOS ออกมาเพื่อพัฒนาฟีเจอร์ใหม่แกะกล่องที่เรียกว่า “Quality filter”

ฟีเจอร์ใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถซ่อนทวีตบน notifications ซึ่งมีลักษณะการใช้ภาษาที่คุกคาม ส่อเสียด หรือมุ่งร้าย รวมถึงก็อปปี้คอนเทนต์คนอื่นหรือส่งมาจากแอดเคาท์ที่น่าสงสัย

twitter updated

ออฟชั่นใหม่นี้จะเปิดให้ใช้บริการใต้แถบ notification อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์นี้ยังอยู่ในขั้นทดลองและยังไม่เปิดให้บริการอย่างกว้างขวาง ก่อนหน้านี้ Twitter เคยมีบริการ ‘tailored’ timeline ซึ่งช่วยซ่อนทวิตสแปม

Source


  •  
  •  
  •  
  •  
  •