มติเอกฉันท์! SONP เลือก ‘สุธิดา’ นั่งนายกหญิงคนแรก

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

online-news

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ซึ่งเป็นชุดที่ 3 เพื่อเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระการทำงาน โดยได้นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิตอลมีเดีย บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) รับตำแหน่งนายกสมาคมฯ แทนนายนิรันดร์ เยาวภาว์ เว็บมาสเตอร์ ASTV ผู้จัดการ ที่หมดวาระการทำงานลง

ทั้งนี้ นางสาวสุธิดา กล่าวว่า การดำเนินงานในฐานะนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จะเน้นการปฏิบัติใน 5 ประการ คือ

 • 1.สนองนโยบายของสมาคมฯ มุ่งเน้นการสานความร่วมมือ การจัดระเบียบและขับเคลื่อนระหว่างสมาคมวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 2.เน้นความร่วมมือระหว่างสมาชิกเพื่อยกระดับการต่อรองกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 • 3.ให้ความร่วมมือและประสานภาครัฐในการออกนโยบายที่มีผลต่อธุรกิจด้านข่าวออนไลน์
 • 4.ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับความรู้ของการผลิตข่าวออนไลน์ และ 5.สร้างมาตรฐานการนำเสนอข่าวที่ถูกกฎหมายต่อสังคมไทย

นอกจากนี้ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอีก 14 คน ได้แก่

 • 1.นายนิรันดร์ เยาวภาว์ ASTV ผู้จัดการ
 • 2.นางสาวกนกนภัส บุญแนบ เดลินิวส์ออนไลน์
 • 3.นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
 • 4.นายสมชาติ บุญวิทยา หนังสือพิมพ์สยามกีฬา
 • 5.นายไพฑูรย์ ศรีโฮ่ง หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
 • 6.นางสาวอรุณรัตน์ หวลถนอม สำนักข่าวสปริงนิวส์
 • 7.นางจิรายุ พุกบุญมี ตัวแทนจาก บมจ.อสมท.
 • 8.นายรัฐเดชน์ ตั้งขจรชัยศักดิ์ เครือเนชั่น
 • 9.นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย 
 • 10.ตัวแทนจากมติชนออนไลน์
 • 11.ตัวแทนจากดาราเดลี่
 • 12.ตัวแทนจากหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
 • 13.ตัวแทนจากไทยรัฐออนไลน์ และ 14.ตัวแทนจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ขณะเดียวกันยังได้แต่งตั้งทีมที่ปรึกษาสมาคมฯ อีก 9 คน ได้แก่

 • 1.นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ไทยรัฐออนไลน์
 • 2.นายธนา ทุมมานนท์ ไทยรัฐออนไลน์
 • 3.นายจักรพันธ์ วงศ์สลับสี เดลินิวส์ออนไลน์
 • 4.นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ASTV ผู้จัดการ
 • 5.นายสวิชย์ บำรุงสุข หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
 • 6.นางชุตินธรา วัฒนกุล เครือเนชั่น
 • 7.นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี หนังสือพิมพ์สยามกีฬา
 • 8.นายมานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาวิชาการ
 • 9.นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย

 •  
 •  
 •  
 •  
 •