คุณสร้าง “น้ำ” ไม่ได้ เพราะฉะนั้นควรใช้เท่าที่จำเป็น!!

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

โฆษณาชุดนี้เข้ากับสถานการณ์น้ำแล้งของเมืองไทยสุดๆ เมื่อ Denver Water ร่วมกับ Sukle เอเจนซี่ สร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาออกมาเตือนใจคนในสังคมให้รู้จักคุณค่าของ “น้ำ” และใช้เท่าที่จำเป็น เพราะคุณไม่สามารถสร้าง “น้ำ” ขึ้นมาเองได้ ผ่านป้ายโฆษณาข้างทาง ด้วยการการใช้ Lego เกือบ 6,000 ชิ้น ดินเหนียวสีฟ้ากว่า 2,000 ตารางนิ้ว หรือเส้นด้ายที่ยาว 255 หลา หรือประมาณ 22,950 เซ็นติเมตร มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะที่ดูสวยงามและมีรายละเอียดที่ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทำได้โดยใช้สื่อถึงความยากกว่าจะได้มาเป็น “น้ำ” ที่พวกเราได้นำมาใช้กัน และกำกับด้วยประโยคเด็ดที่ว่า You can’t make this stuff. So please use only what you need.

รูปแบบการส่งสารที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน และตรงประเด็น คงจะสะกิดใจคนที่เดินผ่านได้ไม่น้อย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ (เกือบ) แล้งเช่นตอนนี้

Denver-Water-1

Denver-Water-2

Denver-Water-3

Denver-Water-4

Denver-Water-5

Denver-Water-6

Denver-Water-7

Denver-Water-8

[Source]


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •