Print Ad แรงๆจาก Dettol

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Print Ad แรงๆ แต่สื่อได้อย่างโดนของสบู่ล้างมือยี่ห้อ Dettol

ด้วยมือของเราเองที่ผ่านการจับสิ่งของมากมาย ทั้งการสัมผัสมือ สัตว์เลี้ยง จากการทักทาย และอื่นๆ อีกมากมาย Dettol สื่อออกมาได้อย่างชัดเจน อาจจะแรงเกินไปแต่เกิดจากแนวคิดที่ของปัญหาจริงที่เกิดจากผู้บริโภค แค่ภาพก็นึกออกแล้วว่าต้องการจะสื่ออะไร 

Advertising Agency: Havas Worldwide, Santiago, Chile
Creative Director / Copywriter: Pablo Silva
Art Director: Ramiro Silva
Photographer: Rodrigo Vega/ Studio 7
Published: October 2012


  •  
  •  
  •  
  •  
  •