หนังสั้น ที่ลูกๆ คนไทยควรได้ดู เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพราะในหลวง ท่านทรงดูแลลูกๆ ทั้งแผ่นดิน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

httpv://youtu.be/R3OWKvkIajA

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ดำเนินการก่อสร้างสถาบันการแพทย์แห่งใหม่ขึ้นบนเนื้อที่กว่า 319 ไร่ ที่อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันการแพทย์แห่งใหม่นี้ว่า สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

หนังสั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเงินบริจาคในการสร้างสถาบันการแพทย์แห่งนี้ ซึ่งจะเป็นสถานที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แห่งใหม่ เพื่อให้บริการการดูแลและตรวจรักษาแก่ประชาชนที่อยู่ในสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทั้งคนไทยและคนต่างด้าวได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังจะเป็นศูนย์กลางในการรักษาของประชาชนในภูมิภาคตะวันออก

โดยหยิบยกเรื่องราวจริงในอดีตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกตรวจเยี่ยมราษฎรของท่านอย่างไม่ว่างเว้น ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแค่ไหน เวลาไหน แม้ทรงทราบดีว่าจะต้องเสี่ยงกับภยันตรายมากเพียงไหน หวังว่าเรื่องราวของพ่อ จะเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกๆ คนไทยที่ได้ดูหนังสั้นเรื่องนี้เห็นความสำคัญของการให้ เหมือนอย่างที่พ่อทรงให้กับลูกๆ ทั้งแผ่นดินไทยมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เครดิต:
Client: มูลนิธิรามาธิบดี
Brand: สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
Advertising Agency: Well Done Bangkok
Head of Creative / Co-founder: วีรชน วีรวรวิทย์
Head of Art / Co-founder: ภคณัฐ ตันประยูร
Managing Partner / Co-founder: ชลิตา แสวงศักดิ์
Creative Director: สุวิทย์ เอกอุดมพงษ์
Copywriter: สุวิทย์ เอกอุดมพงษ์, วีรชน วีรวรวิทย์, ภากรกฤช ขันทปราบ
Art Director: ภคณัฐ ตันประยูร, ภาม เหล่าคงธรรม, ชญาดา สังข์ทอง
Film Director: อลงกต เอื้อไพบูลย์
Film Producer: สัคยศ ตั้งจิตพาณิช
Cinematographer: khun mac
Editing: Touches
Sound Studio: Jingle Bell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Uncle Puth
ให้กำลังใจกันโดย ชอบกดไลท์ ใช่กดเลิฟ มีประโยชน์กดแชร์