ม.รังสิต จัดทำ MV เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

5-higlight

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถ่ายทำมิวสิกวีดิโอประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ “รัก” โดยมีการแปรอักษร สธ และ รูปหัวใจ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๖๐ พรรษา

13

MV ม.รังสิตเทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

httpv://youtu.be/qMMM_nJequY

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •