เปิดตัวชื่อใหม่ ‘ทีเอ็มบีธนชาต’ เริ่ม 7 พ.ค.นี้

  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  

สรุปชัดเจนแล้วว่า ชื่อที่จะใช้หลังจากมีการควบรวมกิจการกันระหว่างธนาคารทหารไทย (TMB) กับธนาคารธนชาต ก็คือ ‘ธนาคารทหารไทยธนชาต’ หรือ ‘ทีเอ็มบีธนชาต’ และใช้ชื่อย่อว่า ttb ซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โดยเปลี่ยนชื่อภาษาไทยเป็นธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และชื่อภาษาอังกฤษเป็น TMBThanachart Bank Public Company Limited  เพื่อให้สอดคล้องตามกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Rebranding)

ขณะที่ชื่อทางการค้าจะใช้ว่า ‘ทีเอ็มบีธนชาต’ หรือ ‘TMBThanachart’  และมีชื่อย่อ ‘ttb’ (ทีทีบี) ซึ่งสื่อความหมายถึงการรวมพลังของสองธนาคารเป็นหนึ่งเดียว โดยอักษร t ตัวแรกคือ TMB (ทหารไทย) t ตัวที่สองคือ Thanachart (ธนชาต) ส่วนอักษร b มาจาก Bank (ธนาคาร) รวมทั้งจะมีการเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จดทะเบียนจาก TMB เป็น TTB ต่อไป

เหตุผลของการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้ ตั้งใจสื่อถึงการหลอมรวมจุดแข็งของทั้งสองธนาคารมาส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างรอบด้าน สะท้อนถึงสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง มีความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือ รวมไปถึงการให้บริการด้านการเงินที่คนไทยมอบความไว้วางใจมาโดยตลอด โดยตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป มีแผนการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ “ทีเอ็มบีธนชาต” (ttb) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่ ทั้งในส่วนของสื่อการตลาดและช่องทางการบริการ ได้แก่ สาขาธนาคาร แอปพลิเคชัน เอทีเอ็ม รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ ๆ ที่จะทยอยออกมาสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้า

 


  • 5
  •  
  •  
  •  
  •