ทีม 3BB ทั่วไทยส่งคำขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมกันคงมาตรการป้องกันโควิด-19 ทำให้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศครบ 28 วันติดต่อกันในวันนี้

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

ในขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกยังไม่พ้นวิกฤติโรคระบาด “โควิด-19” หลังมีจำนวนคนติดเชื้อทะยานไปถึงกว่า 8 ล้านคน แต่สำหรับประเทศไทย การตรวจพบผู้ติดเชื้ออยู่ในอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และในวันที่ 22 มิถุนายน เป็นวันที่ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ครบ 28 วันติดต่อกัน ซึ่งทางหลักการระบาดวิทยาถือว่ามีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อซ้ำใหม่

ผู้บริหารและพนักงาน 3BB จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ จึงขอส่งความชื่นชมและคำขอบคุณคนไทยทุกคนที่มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง และอดทน ร่วมกันต่อสู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ ทำให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่ฟื้นตัวดีที่สุดอันดับ 1 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยดัชนีโควิด-19 โลก หรือ Global COVID-19 Index (GCI)

ถึงแม้จะมีการผ่อนปรนมากขึ้นจนเกือบเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ก็อาจทำให้มีความเสี่ยงในการรับและแพร่เชื้อได้ ฉะนั้นจึงยังต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการ Social Distancing การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย การหมั่นล้างมือ และหลีกเลี่ยงการพบปะหรือการชุมนุมกันเป็นกลุ่ม หรือออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันตนเองและคนรอบข้าง หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ก็จะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้เหมือนที่ผ่านมา #3BB เราจะไม่ทิ้งกัน #โควิด19 #เราจะผ่านมันไปด้วยกัน

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •