เดนท์สุฯ คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (GOLD) สาขา ‘Best Culture’ ในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค จากเวที Campaign Asia Agency of the Year 2021

  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  

 

เดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) สร้างชื่อเสียงให้แก่วงการเอเจนซี่ไทยด้วยการครองแชมป์ 2 ปีซ้อน โดยคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ‘Best Culture’ จากเวทีประกวด Campaign Asia Agency of the Year ประจำปี 2021 ในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ตอกย้ำความสำเร็จด้านการบริหารองค์กรและพัฒนาบุคคลากร พร้อมขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศและแข็งแกร่ง ผลักดันให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งในปีนี้ บริษัท คาราท (ประเทศไทย) และ บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัทในเครือฯ ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Thailand Media Agency of the Year บนเวทีในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมด้วย

 

 


คุณอมรศักดิ์ ศักดิ์ภู่อร่าม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) กล่าวว่า  “ผมรู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างยิ่ง ที่เดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างชื่อเสียงให้แก่วงการเอเจนซี่ไทยได้อีกครั้ง และ ผมขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงบุคลลากรทุกท่าน ที่เป็นส่วนสำคัญทำให้องค์กรของเราประสบความสำเร็จได้ในครั้งนี้

ด้วยความเชื่อมั่นที่เราถือปฏิบัติตามค่านิยมที่ชัดเจน และวัฒนธรรมองค์กรที่มีความแข็งแกร่งของเรา ได้สะท้อนผ่านคุณภาพและศักยภาพของการสร้างสรรค์ผลงาน และ กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้องค์กรได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ‘Best Culture’ จากเวทีอันทรงเกียรตินี้

อีกทั้ง รางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยัน และแทนคำมั่นสัญญา ที่เราจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร และบุคคลากรของเรา ตามแนวทางค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรที่ดีเยี่ยมของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่ลูกค้า ด้วยผลงานและบริการด้านการสื่อสารการตลาดครบวงจร ที่ดีที่สุดตลอดไป”

 

 

ด้านคุณอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลระดับภูมิภาค (Country HR Director) กลุ่มบริษัทเดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)  จำกัด กล่าวว่า  “ชัยชนะครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และภาคภูมิใจของพวกเราชาวเดนท์สุฯ ทุกคน ซึ่งในปีนี้เราได้ครองแชมป์ ‘Best Culture’ จากเวทีในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค Campaign Asia Agency of the Year 2021 ได้อีกครั้ง หลังจากที่เราได้ถูกยกย่องให้เป็น ‘Best Place to Work’ จากเวทีเดียวกันเมื่อปี 2020 นับได้ว่าองค์กรของเรา สามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้แก่วงการเอเจนซี่ไทยโดยคว้า 2 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากเวทีการประกวดระดับสากล ได้สำเร็จมาถึง 2 ปีซ้อน

ด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นการให้คุณค่าแก่บุคคลากรทุกคนภายใต้ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม รวมถึงการส่งเสริมและสร้างรรค์วัฒนธรรมอันดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ควบคู่ไปกับการรักษาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ‘บุคคลากร’ เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างมีนัยยะสำคัญ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่บุคคลากร เพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งเราได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนให้ดียิ่งขึ้นด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานตามยุคปัจจุบัน โดยผ่านแผนงานกลยุทธ์นโยบายและแนวทางการดูแลพนักงานอย่างครอบคลุมในทุกๆด้าน ด้วยความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกคนในองค์กรส่งผลให้เดนท์สุฯ ได้รับการยกย่องให้เป็นเอเจนซี่ที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยม ’Best Culture’ และรวมถึงขึ้นแท่นเป็นบริษัทชั้นนำอันดับหนึ่งที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค มาครองได้สำเร็จ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จขององค์กรที่ยอดเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับด้วยมาตราฐานในระดับสากล”

ทั้งนี้ งานประกาศผลรางวัล Campaign Asia Pacific’s Agency of the Year ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ปี 2021 นี้ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลให้แก่เอเจนซี่ด้านโฆษณาและสื่อสารการตลาดที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่น่ายกย่องและได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยรางวัล ‘Best Culture’ มีเกณฑ์การตัดสินที่พิจารณาจากผลลัพท์ที่เป็นรูปธรรมของการสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรที่แข็งแกร่งของแต่ละองค์กร ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ให้สามารถจุดประกายแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นได้ สามารถดึงดูดและส่งเสริมการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง

ในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล ‘Best Place to Work’ จะพิจารณาจากความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานภายในองค์กร โดยจะทำการประเมินจากผลงานการทำงานของพนักงานที่มีต่อบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาข้อมูลและแผนงานต่างๆ ที่สนับสนุนการทำงานและความผูกพันของพนักงานในระยะยาว


  • 18
  •  
  •  
  •  
  •