“แมคฟิว่า” ผู้นำธุรกิจ ดิจิทัล เอเจนซี่ ให้วิสัยทัศน์ Transform ธุรกิจสู่อนาคต

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

Photo

บริษัท แมคฟิว่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการตลาดอัจฉริยะในยุค Digital Economy โดย นพ.ศุภชัย ปาจริยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท แมคฟิว่า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ในงาน Grand Opening  ภายใต้แนวคิด “MCFIVA Transform The Future” ในยุคที่ธุรกิจเอเจนซี่ กำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง (Transform) ซึ่งพร้อมรับมือทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น Entrepreneurship Mindset ตามแบบฉบับคนยุคดิจิทัล โดยภายในงานมีพันธมิตรธุรกิจ  จาก D2C.INC ประเทศญี่ปุ่น รวมอัพเดท Digital Innovation Trend และแนวคิดการขับเคลื่อนองค์กรจาก Guru ด้าน Digital ของประเทศสิงค์โปร์ และเวียดนาม รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมงานคับคั่ง ณ แมคฟิว่า ชั้น 22 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ถนนราชดำริ


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •