สรุป 5 เทรนด์รวมการตลาดดิจิทัลของไทยจาก Thailand Digital Playbook 2017/2018 โดย Group M ประเทศไทย

  • 280
  •  
  •  
  •  
  •  

กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กลุ่มเอเยนซี่ผู้นำด้านการบริหารและวางแผนการซื้อสื่อ จัดทำสรุปภาพรวมประจำปีของตลาดออนไลน์รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในสื่อดิจิตอลของประเทศไทยภายใต้ชื่อ Thailand Digital Playbook 2017/2018

GM_F

เนื้อหาของหนังสือเป็นการรวบรวม และประมวลผลงานวิจัยของกรุ๊ปเอ็มฯ รวมถึงข้อมูลและตัวเลขจากพันธมิตรสื่อต่างๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลการตลาดเชิงลึก เทรนด์ และข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคให้แก่ลูกค้าของบริษัทในเครือได้แก่ มายด์แชร์ เเม็กซัส เอ็มอีซี มีเดียคอม และเอ็มอินเตอร์แอคชั่น รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณแพน จรุงธนาภิบาล ผู้จัดการแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า “หนังสือ Thailand Digital Playbook ในปีนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจอาทิเช่น ภาพรวมของตลาดสื่อดิจิตอลที่เติบโตขึ้นอย่างมากเนื่องมาจากจำนวนของกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนหน้าใหม่ในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นกำลังซื้อที่สำคัญ ทั้งนี้มีการประมาณการว่าจะโตขึ้นอีกกว่า 20% ในปี 2561”

คุณแพนยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันการรับสื่อและการใช้เงินของผู้บริโภคมีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้นแบรนด์และนักการตลาดจึงจำเป็นต้องเท่าทันถึงพฤติกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และสร้างประสบการณ์ที่ไม่ยุ่งยากเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

หนังสือ Thailand Digital Playbook ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญจำนวน 5 หัวข้อได้แก่ ภาพรวมการตลาดสื่อดิจิตอลของประเทศไทย, ยุคแห่งสมารท์โฟน = ยุคทองของความไว, เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอล, รูปแบบการใช้เงินที่เปลี่ยนไปของคนไทย, และก้าวทันคนยุคดิจิตอลอย่างเข้าใจ ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

1. Digital Ad Spending & Growth (ภาพรวมการตลาดสื่อดิจิตอลของประเทศไทย)

งบประมาณโฆษณาดิจิตอลที่เพิ่มตัวสูงขึ้นถึง 17% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะใน 3 หมวดหลักได้แก่ หมวดการสื่อสาร หมวดเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ และหมวดผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ที่มีมูลค่างบโฆษณาดิจิตอลรวมกว่า 9,400 ล้านบาท ทั้งนี้มีการประมาณการว่าภาพรวมของตลาดสื่อดิจิตอลจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอีก 24% ในปีหน้า

2. The Mobile Era is Here (ยุคแห่งสมาร์ทโฟน = ยุคทองของความไว)

การเข้ามาของสมาร์ทโฟนที่เพิ่มโอกาสการใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ที่หันเริ่มใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มกว่า 1,040% และยังได้เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความคาดหวังที่จะได้รับความสะดวกสบายจากบริการต่างๆ ในแบบเรียลไทม์ ทำให้นักการตลาดต้องคำนึงถึงการออกสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการนี้

3. Consumer Behavior in the Digital Age (เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอล)

ปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกในการรับสื่อที่มากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายสำหรับนักการตลาดที่จะวางแผนการสื่อสารให้ตรงกับความชื่นชอบ และความคาดหวังของผู้บริโภคในสื่อประเภทต่างๆ ผ่านองค์ความรู้รวมไปถึงข้อมูลการใช้งานของผู้บริโภคที่ถูกต้อง จะทำให้แบรนด์สามารถสื่อสารเข้าถึงกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. Virtual Currency (รูปแบบการใช้เงินที่เปลี่ยนไปของคนไทย)

บริการทางการเงินในระบบดิจิตอลไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับผู้บริโภคอีกต่อไป ข้อมูลในบทนี้กล่าวถึงกลุ่มผู้บริโภค 4 ประเภทที่มีพฤติกรรมที่ต่างกันออกไปในการใช้เงินเพื่อเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านทางระบบดิจิตอลที่มีจำนวนผู้ใช้กว่า 18 ล้านคน

5. The Golden Age of Millennial (ก้าวทันคนยุคดิจิตอลอย่างเข้าใจ)

ในความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค นอกจากความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพแล้วนักการตลาดยังต้องคำนึงถึงการออกแบบภาพรวมของการสร้างประสบการณ์ที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยาก ความพร้อมของข้อมูลที่จะถูกเสริชเพื่อเปรียบเทียบ และสามารถตอบสนองความต้องการแบบทันท่วงทีอีกด้วย

GM_2
คุณณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ และคุณแพน จรุงธนาภิบาล

คุณณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กล่าวเสริมว่า “หนังสือ Thailand Digital Playbook ถูกจัดทำขึ้นเป็นปีที่ 3 ตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการแบ่งปันความรู้ให้แก่บุคลากรในวงการดิจิตอล โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตัวหนังสือได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งลูกค้า รวมถึงนักการตลาดจากทั้งใน และต่างประเทศ”

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือ Thailand Digital Playbook 2017/2018 ได้ที่ http://bit.ly/2vm3DqU หรือติดต่อ 026296518

 


  • 280
  •  
  •  
  •  
  •