Amazon รุกบริการเช่าตำราเรียน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากสำหรับโลกออนไลน์ ล่าสุด Amazon เปิดทางให้นักศึกษาสามารถจัดการค่าใช้จ่ายตัวเองได้อย่างยืดหยุ่นขึ้นด้วยการให้บริการเช่าตำราเรียนในชื่อ Textbook Rental ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถลดภาระพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงตัวนักศึกษาเองที่ต้องจ่ายค่าหนังสือเรียนมูลค่ากว่า 600 เหรียญสหรัฐต่อปี (ข้อมูลในกลุ่มนักศึกษาระดับวิทยาลัย) คิดเป็นเงินไทยประมาณ 18,000 บาท

บริการ Textbook Rental นั้นโชว์จุดขายว่าจะลดค่าใช้จ่ายเรื่องการซื้อตำราเรียนถึง 70% ซึ่งคำนวณจากราคาจำหน่ายตำราเรียนปกติ นักศึกษาที่สนใจเป็นลูกค้าบริการนี้เพียงค้นหาหนังสือที่ต้องการแล้วชำระเงิน เมื่อจบเทอมหรือภาคการศึกษา นักศึกษาจึงส่งหนังสือคืนโดยที่ Amazon จะรับผิดชอบค่าบริการจัดส่งคืน

 

อย่างไรก็ตาม นักศึกษาผู้ใช้บริการนี้จะต้องชำระค่าส่งหนังสือหากมียอดการเช่าหนังสือไม่ถึง 25 เหรียญสหรัฐ (ราว 750 บาท) แต่หากมียอดการเช่าเกินก็จะได้รับการยกเว้นค่าจัดส่ง

ปีที่แล้ว Amazon เคยเริ่มเปิดให้บริการเช่าหนังสือดิจิตอลบน Kindle แต่บริการนี้เปิดกว้างให้นักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ Kindle มีโอกาสนำตำราเล่มกระดาษไปเรียนโดยที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เบื้องต้น Amazon ชี้ว่าตำราเรียนภาษาอังกฤษนี้จะมีระยะเวลาการเช่าราว 130 วัน ซึ่งเป็นเวลาเฉลี่ยตลอดระยะเวลาภาคการศึกษาระดับวิทยาลัย

แทนที่จะเป็นวิดีโอ วันนี้เราขอทิ้งท้ายด้วยแผนภาพ infographic ที่น่าสนใจเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีผลต่อวงการศึกษาอเมริกันมากขึ้นทุกวัน ซึ่งทิศทางนี้กำลังจะขยายวงไปในสังคมโลกในอนาคตอันใกล้

 

Via Mashable


  •  
  •  
  •  
  •  
  •