สรุปขั้นตอนการจองคิวฉีดวัคซีน ผ่าน ‘หมอพร้อม V.2’ ที่จะเปิดให้บริการ 1 พ.ค.64 นี้

  • 213
  •  
  •  
  •  
  •  

ในวันที่ 1 พ.ค.นี้ ทางรัฐจะเริ่มเปิดให้มีการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line Official Account  หรือ Line OA‘หมอพร้อม V.2’ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และพื้นที่พิเศษ ซึ่งก็คือ พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดมากนั่นเอง

ดังนั้นเราจึงขอสรุปขั้นตอนการจองคิวฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อม เพื่อให้เข้าใจและสามารถจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19  ได้ง่าย ๆ

1. เพิ่มเพื่อน (add friend) และลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อม

– สแกนคิวอาร์โค้ด หรือ กดเพิ่มเพื่อน ด้วยการพิมพ์คำว่า ‘หมอพร้อม’ ในช่องค้นหาและเลือก ‘บัญชีทางการ’ หรือ line://ti/p/@475ptmfj  กดลงทะเบียน ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Line OA หมอพร้อม และกด ‘รับทราบ’ คำชี้แจ้งการรับวัคซีนโควิด-19

– กรอกเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนตัว กด ‘ยืนยัน’ หน้าจอจะยืนยันข้อความว่า ลงทะเบียนสำเร็จ

 

2. ลงทะเบียนแทนบุคคลอื่น

– เลือก ‘เพิ่มบุคคลอื่น’ ระบุความสัมพันธ์

– กรอกเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนตัว กด ‘ยืนยัน’ หน้าจอจะยืนยันข้อความว่า ลงทะเบียนสำเร็จ

 

3. ตรวจสอบและยืนยันการรับสิทธิ์

– กดลงทะเบียนฉีดวัคซีน โดยเข้าไปที่เมนู ‘ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด 19’ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ กดปุ่ม ‘ลงทะเบียนรับวัคซีน’ และจะได้รับข้อความแจ้งยืนยัน

 

4. ขั้นตอนการจองคิวฉีดวัคซีน

– กดเมนู ‘จองฉีดวัคซีนโควิด 19’ เลือก ‘จอง’ จากนั้น ‘กดรับสิทธิ์’ ทำแบบคัดกรอง กดบันทึกและกดยินยอม

– เลือกโรงพยาบาล วันเวลา เพื่อจองฉีดวัคซีน และกดยืนยัน หน้าจอยืนยันการจองวัคซีนสำเร็จ และมีข้อความยืนยันนัดหมายการรับวัคซีนโควิด-19

 

5. กรณีเปลี่ยนการฉีดวัคซีน

กดเมนู ข้อมูลการจองวัควีนโควิด-19‘ กด ‘เปลี่ยนการจอง’ เลือกโรงพยาบาล ระบุวันเวลาใหม่ หน้าจอยืนยันการจองวัคซีนสำเร็จ มีข้อความยืนยันการรับวัคซีนโควิด-19 นัดหมายใหม่ และข้อความยกเลิกนัดหมายเดิม

 

6. ก่อนวันนัดหมายฉีดวัคซีน 1 วัน จะมีข้อความแจ้งเตือนฉีดวัคซีนเข็มที่ 1

7. ยืนยันการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1

หลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จะได้ข้อความยืนยันการฉีด พร้อมกับใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง

 

8. ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ภายใน 1 วัน 2-7 วัน และ หลังจากฉีดวัคซีน 8-30 วัน

 

9. แจ้งเตือนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จะได้รับข้อความเตือนก่อนนัดหมายฉีดวัคซีน 1 วัน

 

10. ยืนยันการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

 

11. หลังจากการฉีดทั้ง 2 เข็ม จะได้รับ ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19’ โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสแกนความถูกต้อง

 

12. ทำแบบอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ภายใน 1 วัน 2-7 วัน และ หลังจากฉีดวัคซีน 8-30 วัน

สำหรับ ‘หมอพร้อม’ เป็น Line OA ที่กระทรวงสาธารณสุขจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ค.นี้ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในช่วงโควิด-19 ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลและบริการต่าง ๆ ทั้งข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 รายวัน การค้นหาหน่วยบริการโควิด-19 ในพื้นที่ใกล้บ้าน การจองฉีดวัคซีนโควิด-19

รวมถึงบริการอื่น ๆ เช่น บริการจองคิว ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล และโทรฉุกเฉิน 1669 ไปยังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยหมอพร้อมจะเชื่อมต่อกับโรงพยาบาล 1,500 แห่งทั่วประเทศ ให้ประชาชนได้จองคิวฉีดวัคซีนแบบ real-time พร้อมกับสามารถติดตามการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ฉีด ตลอดจนมีระบบจำแนกกลุ่มเสี่ยงในการจัดลำดับการฉีดวัคซีนด้วย

 


  • 213
  •  
  •  
  •  
  •