สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านวาง 2 เป้าหมายปี 2552 เร่งพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้างพร้อมเพิ่มมูลค่าตลาดรวมปีหน้าแตะหมื่นล้าน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านวาง 2 เป้าหมายหลักปี 2552 เร่งพัฒนามาตรฐานด้านการก่อสร้าง มุ่งสร้างความต่างด้านมาตรฐานในธุรกิจทั้งระดับปฏิบัติการ และระดับแรงงาน พร้อมเร่งเพิ่มส่วนแบ่ง ด้านการตลาดจากผู้รับเหมาร


  •  
  •  
  •  
  •  
  •