เปิดมุมมองผู้บริหาร ‘เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์’ โอกาสและความท้าทายบนเส้นทางผู้จัดการกองทรัสต์อิสระ

  • 552
  •  
  •  
  •  
  •  

[บทความนี้เป็น Advertorial]

AIMIRT_11

ในช่วงที่ตลาดหุ้นกำลังผันผวนและดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับต่ำ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ Real Estate Investment Trust (REIT) เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการออมเงินและนักลงทุน ซึ่งทำให้คนที่ไม่มีเงินก้อนใหญ่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทำเลดีๆ ผ่านการซื้อหน่วยทรัสต์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)

การที่ REIT จะให้ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนได้หรือไม่นั้น นอกจากการพิจารณาศักยภาพของทรัพย์สินที่ REIT เข้าลงทุนแล้ว ‘ผู้จัดการกองทรัสต์’ (REIT Manager หรือ RM) ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์และดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง

โดยปัจจุบันสามารถแบ่ง RM ออกเป็น 3 รูปแบบคือ 1. RM ที่เป็นบริษัทลูกของบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน 2. RM ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และ 3. RM ที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้บริหารจัดการกองทรัสต์ที่มีความเป็นอิสระ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของทรัพย์สินหรือตัวทรัพย์สิน เรียกว่าเป็นทางเลือกใหม่สำหรับเจ้าของทรัพย์สินที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกเหนือจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยบริษัทฯ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็น RM ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT)

Aimirt_2

AIM REIT Management

สำหรับ ‘เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์’ เป็นผู้จัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ที่สามารถบริหารจัดการ REIT ที่เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้หลากหลายประเภท ภายใต้การนำของคุณอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งคณะผู้บริหารที่อยู่ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ที่มีประสบการณ์ตรงในการก่อตั้งและบริหารจัดการ REIT มาหลายปี

“ที่ผ่านมาผู้จัดการกองทรัสต์เกือบ 100% เป็นบริษัทลูกของเจ้าของทรัพย์สิน ที่ทำหน้าที่บริหาร REIT ที่ลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นของบริษัทแม่และบริษัทในเครือเป็นหลัก ซึ่งเรามองว่าไม่น่าจะจำกัดอยู่แค่นั้น ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระอย่าง เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์สามารถเป็นทางเลือกใหม่ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายอื่นที่มีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่มีคุณภาพอีกเป็นจำนวนมาก ในการระดมทุนโดยการจัดตั้ง REIT หรือผ่านการลงทุนของ REIT เพื่อต่อยอดในการขยายธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้อาจยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดตั้งและบริหารจัดการ REIT หรือผู้ประกอบการบางรายอาจมีความจัดตั้งและบริหารจัดการ ด้านีทนทางเลือกใหม่ที่เปิดโอกาสให้กับกล้ชิดและต้องการที่จะโฟกัสธุรกิจ (Core Business) ของตนเป็นหลัก และให้ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระที่มีความเชี่ยวชาญทำหน้าที่บริหารจัดการ REIT ให้” คุณอมรกล่าว

Aimirt_4

ความแตกต่างของ AIM REIT Management ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระ

คุณจรัสฤทธิ์ให้มุมมองว่า แนวโน้มในอนาคตน่าจะมีผู้จัดการกองทรัสต์อิสระเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าด้วยประสบการณ์ของทีมงานและโครงสร้างองค์กรซึ่งมีความยืดหยุ่น ประกอบกับจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการมุ่งเน้นการก่อตั้งและบริหารจัดการกองทรัสต์ ซึ่งต่างจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีธุรกิจหลากหลายกว่า และมีความเป็นอิสระจากเจ้าของทรัพย์สิน จึงมั่นใจว่าบริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันที่ดี

“สโคปในธุรกิจของ บลจ. ค่อนข้างกว้าง เนื่องจากมีธุรกิจอื่นๆ นอกจากการบริหารจัดการกองทรัสต์ แต่เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ ทำธุรกิจด้านการบริหารจัดการกองทรัสต์เป็นหลัก ดังนั้น เราจึงมีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและเป็น Specialist ที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง คณะผู้บริหารและทีมงานล้วนมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดตั้งและบริหารจัดการ REIT มานาน ประกอบกับโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่นจะช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์และความต้องการกับเจ้าของทรัพย์สินอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพภายใต้การคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์   สำหรับขั้นตอนการบริหารจัดการกองทรัสต์ของเราจะเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ตัวทรัพย์สิน ทำเลที่ตั้ง โครงสร้างทางการเงินและการบัญชี โครงสร้างภาษี จัดทำเอกสาร ตลอดจนประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และนักลงทุน มีทีมงานที่ให้คำแนะนำและดูแลได้ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบแบบ Total Solutions” คุณจรัสฤทธิ์กล่าว

Aimirt_3

แนวโน้มการเติบโตของ REIT ในไทย

ปีที่ผ่านมาเป็น ‘ปีทอง’ ของ REIT เนื่องจากมีการจัดตั้งกองใหม่และแปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด นับตั้งแต่มี REIT เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมีปัจจัยหลักมาจากรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปีนี้การเพิ่มทุนและจัดตั้ง REIT น่าจะกลับมาอยู่ในภาวะปกติ

“REIT ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนใหญ่ถูกจัดตั้งและบริหารจัดการโดยกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีชื่อคุ้นหู แต่ผมอยากให้นักลงทุนมีมุมมองที่เปิดกว้างมากขึ้น โดยอยากให้พิจารณาจากคุณภาพทรัพย์สินที่ REIT เข้าไปลงทุนเป็นหลักมากกว่าพิจารณาจากชื่อหรือขนาดของบริษัทที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ยกตัวอย่างคลังสินค้าที่ AIMIRT เข้าลงทุนในครั้งแรกนี้ แม้ว่าบางส่วนจะเป็นคลังสินค้าจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ก็เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับต้นๆ ในพื้นที่ยุทธศาสตร์นั้น อีกทั้งยังเป็นคลังสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานการก่อสร้างที่สูง และมีผู้เช่าที่เป็นบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ” ผู้บริหาร เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ กล่าว

จากประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้บริหารและทีมงาน ตลอดจนการแจ้งเกิดทรัสต์ AIMIRT ที่เรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของ ‘เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์’ แสดงถึงความแข็งแกร่งในฐานะของผู้บุกเบิก ซึ่งยังมีโอกาสและศักยภาพในการเติบโต ควบคู่ไปกับตลาดทุนและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.aimreit.com

[บทความนี้เป็น Advertorial]


  • 552
  •  
  •  
  •  
  •