เบื้องหลังดีลใหญ่ระดับภูมิภาค เมื่อแบงค์กรุงเทพซื้อธนาคาร Permata แบบ 100%

  • 313
  •  
  •  
  •  
  •  

Big Deal 1

ฮือฮาก่อนสิ้นปีเมื่อข่าวลือเป็นจริงกับดีลมโหฬารที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในธุรกิจธนาคารของไทย เมื่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทำสัญญาซื้อขายหุ้นโดยมีเงื่อนไขกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ พีที แอสทร่า อินเตอร์เนชั่นแนล ทีบีเค ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธนาคาร Permata โดยเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 89.12% ซึ่งธนาคาร Permata เป็นธนาคารในประเทศอินโดนีเซีย

โดยคาดว่าการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในปี 2563 และหากสิ้นสุดการทำธุรกรรมการโอนถ่ายหุ้นเสร็จสิ้น ธนาคารกรุงเทพคาดจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของ Permata ในสัดส่วนที่เหลืออีก 10.88% และจะทำให้ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นในธนาคาร Permata ทั้งสิ้น 100% ซึ่งการทำธุรกรรมครั้งนี้ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่ตกลงร่วมกันอยู่ที่ 1.77 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของ Permata

Big Deal 2

หากคิดตามมูลค่าในวันที่ 30 กันยายน 2562 จะอยู่ที่ 1,498 รูเปียต่อหุ้น ซึ่งหุ้นในสัดส่วน 89.12% จะมีมูลค่าอยู่ที่ 37,430,974 ล้านรูเปีย หรือราว 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบเป็นเงินบา่ทจะอยู่ที่ 81,017 ล้านบาท และเมื่อทำการซื้อขายหุ้น 100% มูลค่าซื้อขายทั้งหมดจะอยู่ที่ 42,001,080 ล้านรูเปีย หรือราว 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบเป็นเงินบา่ทจะอยู่ที่ 90,909 ล้านบาท ภายใต้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 13,999 รูเปีย และ 1 บาทต่อ 462 รูเปีย

สำหรับดีลครั้งนี้ธนาคารกรุงเทพได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข รวมถึงการได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจการเงินของอินโดนีเซีย (Otoritas Jasa Keuangan) ตลอดจนการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงเทพ การซื้อขายหุ้นครั้งนี้จะใช้เงินทุนภายในและแหล่งเงินทุนที่ได้จากการจัดหาเงินทุนตามปกติของธนาคาร โดยไม่ต้องระดมทุนเพื่อทำธุรกรรม และจะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้นและอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของธนาคารได้ทันที

Big Deal 3

Permata เป็นธนาคารขนาดใหญ่อันดับ 12 ของอินโดนีเซีย การซื้อขายหุ้นครั้งนี้จะทำให้ Permata มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 10 ของอินโดนีเซีย ขณะที่ธนาคารกรุงเทพมีเครือข่ายสาขาในต่างประเทศครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก และมีสัดส่วนสินเชื่อต่างประเทศคิดเป็น 17% ของสินเชื่อทั้งหมด เมื่อรวมกับ Permata จะส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพมีสัดส่วนสินเชื่อต่างประเทศคิดเป็น 25% ของสินเชื่อทั้งหมด

การขยายธุรกิจในต่างประเทศถือเป็นกลยุทธ์สำคัญ โดยอินโดนีเซียเป็นตลาดที่ธนาคารให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วที่สุดในเอเชีย และมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่เอื้ออำนวย ขณะที่ยอดสินเชื่อรวมในอินโดนีเซียยังอยู่ในอัตราที่ต่ำเพียง 36%-39% ซึ่งยังมีโฮกาสที่ธุรกิจด้านสินเชื่อจะเติบโตขึ้น

Big Deal 4

นอกจากนี้การรวมกันระหว่างสองธนาคาร ก่อให้เกิดการประสานพลังความร่วมมืออย่างชัดเจน โดยเฉพาะลูกค้าของทั้ง 2 ธนาคารที่สามารถขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ โดยธุรกิจไทยสามารถใช้เครื่องข่ายของธนาคารกรุงเทพ และ Permata ในการเข้าตลาดอินโดนีเซีย ในทางกลับกันธุรกิจอินโดนีเซียที่ต้องการมาประเทศไทยก็สามารถทำได้เช่นกัน หรือจะเข้าไปในประเทศที่ธนาคารกรุงเทพมีสาขาอยู่ก็ได้


  • 313
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE